Akademik Personel | 30 Kasım 2020, Pazartesi

Akademisyenler Mesleğini Tavsiye Etmiyor Mu? O Zaman İşimiz Var!

24 Şubat 2014
Akademisyenler Mesleğini Tavsiye Etmiyor Mu? O Zaman İşimiz Var!
       

Ankara’da  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 4.sü gerçekleştirilen Ulusal Verimlilik Kongresi, Kamu Hizmetlerinde İş gücü Verimliliği oturumunda akademik zam konusu gündeme getirildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi Betül Solmaz ve Cumhuriyet Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Mustafa Özkan’ın “Akademik Personelin Maaşlarının Verimliliğe Etkisi; İstanbul’daki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde İstihdam Edilen Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama” başlıklı çalışması önemli konuları bir kez daha gündeme getirdi.

Yazarların çalışması, İstanbul’da bulunan çeşitli devlet ve vakıf üniversiteleri üzerinde 198 akademisyenin anket cevapları baz alınarak gerçekleştirildi. Elde edilen bulgulara göre; hangi tip üniversite (devlet yada vakıf) olursa olsun, akademisyenlerin büyük çoğunluğu maaşlarını yetersiz olarak değerlendirmekte.

Genç Akademisyenler Mesleği Tavsiye Etmiyorlar.

Araştırma sonuçlarındaki diğer bir önemli sonuç ise, çoğunluğunu Araştırma görevlilerinin oluşturduğu cevaplayıcıların “çevrelerine akademisyen olmayı tavsiye etmemeleri”. Bu durum, öğrenci akademisyen iletişimini düşündüğümüzde; çalışkan ve potansiyelli öğrencilerin akademik kariyer yapma konusunda kendilerini ikna edecek bir projeksiyon görememeleri manasına da gelmekte. Dolaylı bir sonuç olarak ise, nitelikli öğrenciler, daha çok diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı pozisyonlara ya da özel sektöre yönelmeyi tercih etmekte.

Nitelikli insan gücü yetiştirmekle görevli kutsal bir meslek olan akademisyenliğin nitelikli iş gücünü çekememesi ülkemiz için ne yazık ki büyük bir problem ve ikilem. Belki de bu durum, teknolojiyi takip eden ama üretmekte sıkıntı yaşayan bir ülke olmamızın da temel sebeplerinden bir tanesi.

Akademisyenler Ücret Sistemindeki Dengesizliklerden Şikayetçi

Araştırmanın başka bir bulgusu ise, “akademisyenlerin hangi statüde olursa olsun maaş doyumlarının motivasyonları üzerinde önemli derecede etkili olması”. Gerçi, maaş ile motivasyon arasındaki doğrusal ilişki çoğu meslek alanı için geçerli olabilecek bir durum. Ancak burada asıl mesele, kamu çalışanları arasındaki ücret sisteminde yaşanılan dengesizlikler. Nitekim araştırma sonuçları, akademisyenlerin maaş dengesizliğinden rahatsız olduğunu göstermekte.

Peki Çözüm Nasıl Olacak?

Çalışmayla ilgili yazarların sunduğu çözüm önerileri ise şu şekilde:

  • Küresel rekabet ortamı içerisinde yer alabilmek adına yüksek öğretim reform ortamının Türkiye’de yaratılması.
  • Bilimsel kriterler baz alınarak akademisyenler arasında performans uygulamalarına gidilmesi.
  • Akademisyenlerin hayat kalitesinin yükseltilmesi ve toplumda hak ettiği saygınlığını kazanması.
  • Akademisyenlerin özlük/mali haklarının yeniden gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

Derleyen: Akademikpersonel

 

       

Kolay Hobiler