Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Akademisyen Milletvekilleri Düzenlemesinin Yeniden Görüşülmesi İstendi

Akademisyen Milletvekilleri Düzenlemesinin Yeniden Görüşülmesi İstendi
       

TBMM Genel Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın 20 maddesi daha kabul edildi. Görüşmeler sırasında hükümet, tasarının önceki gün kabul edilen akademisyenkökenli milletvekillerine yönelik düzenlemeyi içeren 37’nci maddesinin yeniden görüşülmesi yönünde talepte bulundu. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Danışma Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra hükümetin bu talebini yerine getireceğini Genel Kurul’a ifade etti.

Kabul edilen maddelere göre, aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek. Bu kişilere, 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, 20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret verilemeyecek.

Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30’undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek.

FATİH Projesi, Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacak     

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Bakanlıkça yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda kurulan Okul-Aile Birliği iş yerleri ile vakıf üniversitelerine ait iş yerlerinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülen 5 puanlık prim indiriminden faydalanmış olmaları halinde yararlandıkları devlet payı karşılığı tutar geri alınmayacak.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu kanuna uygun olarak kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere, asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valiliklerce kapatılacak.

İzin aldığı halde iki yıl içinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Özel öğretim kurumunun; Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi, reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, haftalık ders çizelgesi ve programların Bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi hallerinde idari para cezası uygulanacak, kurum ve iş yeri açma izniyle çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Okulu devretmeyen kurucuya para cezası uygulanacak     

Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan özel öğretim kurucusuna, asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.

Şartlara uymadan kurumunu kapatanlarla soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da ortak olma izni verilmeyecek.

Öte yandan, görüşmeler sırasında hükümet, tasarının önceki gün kabul edilen akademisyen kökenli milletvekillerine yönelik düzenlemeyi içeren 37’nci maddesinin yeniden görüşülmesi yönünde talepte bulundu.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Başkanlığın, Danışma Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra hükümetin bu talebini yerine getireceğini Genel Kurul’un bilgisine sundu.

Bakan Yılmaz: Liseliler için 2 bin 242 özel öğrenci yurdu var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tasarının üçüncü bölümünün tümü üzerinde görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı Ortaöğretimde özel öğrenci yurdu sayısının 2 bin 242, toplam barınmanın 69 bin 544 olduğunu ifade eden Yılmaz, yükseköğretimdeki özel öğrenci yurtlarının sayısının ise bin 641, burada barınan öğrenci sayısının da 129 bin olduğunu söyledi.

Yurtlarda yangın algılama sistemlerine ilişkin sorular üzerine Yılmaz, “Her yıkılış bir yürüyüş öğretir derler. Dolayısıyla, bundan dolayı da mutlaka bir ders almamız gerekir. Şimdi, soruşturma devam ediyor, hem yargı hem idari yönden. Bunun neticesinde mutlaka bir şey alacağız ama yangın tedbirleri için de ben biraz daha tekniğim yani hem hukukçu hem tekniğim; kesinlikle yangın sisteminin olması lazım, insanları uyarması lazım hatta otomatik söndürme sistemlerinin olması lazım. Ancak bunları yapacağız, onu söyleyeyim” diye konuştu.

Adana’nın Aladağ ilçesinde özel bir öğrenci yurdunda yaşanan yangına değinen Bakan Yılmaz, yurdun Haziran 1997 yılında açıldığını, 2010 yılında da kız yurduna dönüştürüldüğünü ve kapasitesinin 54 öğrenci olduğunu bildirdi. Yılmaz, şöyle devam etti:
“Kasım ayı 2016 tarihinde Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 31 öğrencinin yurtta kaldığı kurum tarafından bildirilmiş. İlgili kurum 26 Ekim 2015 tarihinde maarif müfettişlerince ve 26 Mayıs 2016 tarihinde Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce denetlendi. Maarif müfettişleri denetiminde, binanın olası bir yangından korunmasına yönelik her katta yangın tüplerinin bulunduğu, yangın tüpleri yangına ne kadar engel oluyor işte bu da bir ders, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldığı, yapılmış olabilir ama demek ki bu yangın söndürmeye yetmiyor, sivil savunma ekiplerinin güncellendiği, yangın söndürme tatbikatının yapıldığı, ama belli ki gereği gibi yapılsaydı, pekala iyi bir eğitim verilseydi kurtarılabilirdi, binada da yangın merdiveninin bulunduğu belirtiliyor.”

Yılmaz, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün denetiminde ise yurt binasında yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiğini aktardı. Bakan Yılmaz, “29 Kasım 2016 tarihinde saat 19.30 sıralarında Aladağ Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda ilk belirlemelere göre, soruşturma devam ediyor, elektrik panosundan kaynaklı binanın giriş kısmında bir yangın olayının başladığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili soruşturma neticesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Daha çok yurt yapmamız gerekiyor

Adana’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda (YİBO) kapasitenin 1.518 olduğunu, halen 1.047 öğrencinin kaldığını, yaklaşık 500 kişilik kapasite açığının bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:
“Aladağ’a en yakın yer Kozan. Kozan’da 360 kontenjanımız var, 176 mevcudu var, geri kalanında boşluk var. Bu evlatlarımızı da Kozan’daki yatılı pansiyonlara yerleştirmişiz. Fakat yerleştirdikten sonra bu yurdu işletenler köylere gitmişler, ailelerle konuşmuşlar, dolayısıyla da bir şekilde ikna etmişler. Niye vermediniz dediğimizde, ailelerin bir kısmı Kozan’ın uzak olduğunu, bir kısmı da yolunun iyi olmadığını söyledi. Dolayısıyla kimisi yoldan, kimisi uzaklıktan dolayı burayı tercih etmediğini, Aladağ’ı tercih ettiğini söylüyor. Yapmamız gereken ne? Daha çok yurt. Şu anda Aladağ’da da bir yurdumuz var. 164 kapasitesi var. Bir başkası ile temeli yapılmış. 300 yataklı. Bunu da yaparsak Aladağ’da sorun kalmıyor.”

Şubatta 1.500 engelli öğretmen atanacak

Bakan Yılmaz, engelli öğretmen atamalarına ilişkin sorular üzerine de şubat ayında 1.500 engelli öğretmen atayacaklarını söyledi.

anadolu ajansı

       

Kolay Hobiler