GündemSlayt Haber

Akademik ve İdari Personele 2. Öğretime Fazla Çalışma Ücreti

Üniversitelerde, ikinci öğretimde çalışanakademik ve idari personele, fazla çalışma ücreti verilecek.

5 aylık bir gecikmenin ardından, üniversite 2.öğretimde çalışan akademik ve idari personelin fazla çalışmasını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanan 6486 sayılı Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

“MADDE 12 – Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücretiödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunungörüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazlaçalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.
Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışmaücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamaz.”

Bu kanuna dayanılarak, 30 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamenin ilgili maddesi şu şekildedir:

“Madde 2 Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idaripersonele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışmasüreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılanbirimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez.Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecekpersonel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarındabulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez.

Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri dışında fazla çalışmalarıkarşılığında ücret alanlara, aynı çalışmalar için bu madde hükümlerine göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Bir eğitim-öğretim döneminde öğretim elemanlarına 1 inci madde uyarınca ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele bu madde uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, ilgili eğitim-öğretimdöneminde tahsil edilen ikinci öğretim ücretlerinden öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma,sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılacak paydan sonra kalan tutarın% 70’ini hiçbir şekilde aşamaz.”

DEĞERLENDİRME

1- Yapılabilecek fazla çalışma saati toplamı ayda 50 saat olarak belirlenmiştir.

2- Bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücretiödenecektir.

3- Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlarafazla çalışma ücreti ödenmeyecek, kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılanbirimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilecektir. Buradaki görevlendirme önemli bir ayrıntıdır. Görevlendirmeden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak BUMKO’nun eski bir yazısı için tıklayınız.

4- Geriye dönük olarak ödeme yapılacaktır. Kararın yürürlük maddesine göre, kararname 29/5/2013tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulduğu için, 29 Mayıstan bu güne kadar yapılmış olan fazlaçalışmalar için de fazla çalışma ücreti verilecektir.

Kaynak: Memurlar

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE!
  Bakanlar Kurulu Kararındaki bahis konusu düzenlemenin ÖĞRETİM ELEMANLARI için olduğu açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ de öğretim elemanı kapsamı içerisindedir. Ayrıca araştırma görevlilerini bu kapsamdan hariç tutan bir ifade de yoktur. Verilmiş haktan yararlanmak isteyen araştırma görevlilerinin, taleplerini dilekçeyle üniversite yönetimine vermeleri ve buna karşın olumsuz cevap almaları durumunda idari mahkemeye başvurmaları halinde olumlu sonuç alabileceklerini düşünmekteyim.

  1. Hocam YÖK disiplin mevzuatı 3. maddesinde öğretim elemanı şu şekilde tanımlanıyor,
   “Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarını.”
   Dediğiniz doğru, araştırma görevlilerinin de mesai ücreti alması gerekiyor. Fakat şu ibarede “Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30′unu” geçemez diyor. Burada kafamız karıştı. Bu sınırlama öğretim elemanları için mi yoksa idari personeller için mi. Aydınlatabilirseniz memnun olurum.

 2. Fazla mesai ödenecek kişi sayısının idari personel sayısının %30’u ile sınırlandırılması nedeniyle Araştırma Görevlilerine yine herhangi bir ödeme yok. Fakültemizde ikinci öğretim yükünün (sınavlar, ders kayıtları, sınav kağıtlarının okunması ve sonuçların sisteme girilmesi…) araştırma görevlilerinin omuzlarında olmasına rağmen fazla mesai ücretini idari personel alacak. Bakanlar kurulu kararında mutlaka idari personel-akademik personel ayrımı yapılması gerekirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu