Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı için örnek hesaplama

22 Aralık 2015
Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı için örnek hesaplama
       

Akademik Teşvik Yönetmeliği, 18 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı= En yüksek memur brüt aylığı*Akademik unvanlara göre belirlenen oran*(Akademik Teşvik puanı/100)

En yüksek Devler Memuru Brüt Aylığı Hesabı:

Maaş Katsayısı;

1 Ocak 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri için Maaş katsayısı: 0,088069

1 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri için Maaş katsayısı: 0,092473

Bu durumda;

1 Ocak 2016- 30 Haziran 2016 tarihleri için; 9500*0,088069 = 836 TL

1 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri için; 9500*0,092473 =878 TL

Akademik Kadro Unvanlarına Göre Belirlenmiş Oranlar:

a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100

b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80

d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70

e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70

f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70

Akademik Teşvik Puanı:

Yönetmeliğin 7. maddesinin 2/a fıkrası şu şekildedir:

“Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türünün alt faaliyetinden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan (30) puanın çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30].”

Aynı maddenin 7. fıkrası şue şkeildedir:
” (7) Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1;yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır.”

Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanını en az 30 olması gereklidir. Akademik teşvik puanı aşağıda verilen tablolarda belirtildiği gibidir.

blank blank blankÖrnek Hesaplama:

Yardımcı Doçent kadrosunda bulunan ve 2015 yılı içerisinde 1 SCI-Exp yayını (bu yayında ismi 2. sırada), 1 Uluslararası bildirisi (bu yayında ismi 2. sırada), 1 BAP projesini yürütücü olarak tamamlamış ve SCI-Exp kapsamında 30 atıfı bulunan öğretim üyesi için Akademik teşvik ödemesi tutarı hesabı;

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı= En yüksek memur brüt aylığı*Akademik unvanlara göre belirlenen oran*(Akademik Teşvik puanı/100)

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı=836,66 X 0,8 X (Akademik Teşvik Puanı/100)

Akademik Teşvik Puanı Hesabı;

YAYINLAR

Hesaplama = Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X yayında kaçıncı isim olduğuna dair çarpan

1 SCI-Exp yayını (bu yayında ismi 2. Sırada) = 0,40 puan X 1,5 X 0.75 (ikinci isim olduğu için)= 0,45 puan

Bu faaliyet “Yayın” kapsamında olup, oran 30 ile çarpılacaktır.
= Alt faaliyet türü oranı X 30
=0,45 X 30
=13,5

TEBLİĞ

Hesaplama = Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X yayında kaçıncı isim olduğuna dair çarpan

1 Uluslararası bildirisi (bu yayında ismi 2. sırada) = 0,20 puan X 1,5 X 0.75 (ikinci isim olduğu için)= 0,225 puan

Bu faaliyet “Tebliğ” kapsamında olup, oran 30 ile çarpılacaktır.
= Alt faaliyet türü oranı X 30
= 0,0225 X 30
= 6,75

PROJE
1 BAP projesi tamamlamış= 30 puan…
= Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X 30
=0,30 X 1,5 X 30
= 13,5 puan

ATIF
SCI-Exp kapsamında 30 atıf = 30 X 5 puan = 150 puan.
= Alt faaliyet türü oranı X yardımcı doçent katsayısı X 30
=1,5 X 1,5 X 30
=67,5 puan

Bir faaliyet türünde en fazla 30 puan alınabilmektedir. Bu nedenle Atıf’tan 67,5 değil, hesaplama 30 puan yazılacaktır.

Akademik Teşvik Puanı= 13,5+ 6,5 + 13,5 + 30 = 63,75 puan

Akademik Teşvik Ödemesi Tutarı=836,66 X 0,8 X (63,75/100)
= 836,66 X 0,8 X 0,64
= 699,3 X 0,64
= 445,8 TL

       

Kolay Hobiler