Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Akademik Teşvik İle Profesör 789, Araştırma Görevlisi 552 lira Alacak

24 Aralık 2015
Akademik Teşvik İle Profesör 789, Araştırma Görevlisi 552 lira Alacak
       

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilimsel, sanatsal ve teknolojik faaliyetlerin teşvik edileceği yönetmeliğe göre, akademisyenler artık patent, bilimsel yayın, ödül, proje, araştırma, konuşma ve bildiri, atıf, tasarım ve sergilerden teşvik puanı alacak. Profesör 789 lira, doçent 710 lira, yardımcı doçent 631 lira, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı ise 552 liraya kadar aylık ödenek alabilecek.

Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle geri alınacak.

Şubat ayında taslağı askıya çıkarılarak, paydaşların görüşüne sunulan, öneriler doğrultusunda revize edilerek Bakanlar Kurulu onayı sonrasında yayımlanan yönetmelikte dikkat çeken bazı detaylar şöyle:

ÜÇ ÜYELİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

“Üç yıllığına, üç üyeden oluşan akademik teşvik komisyonu kurulacak. Komisyon, akademik teşvik, başvuru takviminin hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak. Teşvik başvuruları, 1-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, vakıf üniversitesi üzerinden teşvik ödeneği alamayacak. Başvuruların değerlendirilmesi 15 Şubat tarihine kadar tamamlanacak.

ATIF ALAN FAALİYETLER DE PUANLANACAK

Öğretim elemanının akademik sanat dallarındaki işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival, gösterim etkinlikleri için teşvik verilecek. Hakemli dergilerdeki yayınların o yılki sayıları esas alınacak. Uluslararası tebliğlerin yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın bilim kurullarında en az beş yabancı akademisyen bulunması şartı aranacak. Yıl içinde birden çok sergi puanlamaya tabi tutulmayacak. Yayınında yer almadığı halde atıf alan faaliyetler de puanlanacak. Alınan her bir ödül puanlamada değerlendirilecek.

PROFESÖRE YÜZDE 100 ÖDEME

Akademik teşvik ödemesi en yüksek devlet memurunun brüt aylık tutarı oranında yapılacak. Ödeme, akademik teşvik puanı hesaplamasının ardından yapılacak. En yüksek devlet memurunun brüt aylığının akademik teşvik puanına çarpımıyla ödenecek miktar ortaya çıkacak. Hesaplamada, ‘Faaliyet ve Puan Tablosu’ esas alınacak. Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla, ödemeye esas akademik teşvik puanı hesaplanacak. Profesöre yüzde 100’üne, doçente yüzde 90’ına, yardımcı doçente yüzde 80’ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısına ise yüzde 70’ine kadar ödeme yapılabilecek. Böylece profesör 789 lira, doçent 710 lira, yardımcı doçent 631 lira, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı ise 552 liraya kadar aylık ödenek alacak.

KANUNİ FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Ödeneğin yapılabilmesi için akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekecek. Akademisyenlere, her ayın 15’inde ödeme yapılacak. Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle geri alınacak. Akademik teşvik ödemesi ilk kez 2015 yılında gerçekleştirilenler değerlendirilerek, 2016 yılı için yapılacak. Başvuru takvimi 31 Aralık tarihine kadar açıklanacak.”

***

TEŞVİKLER DOKUZ ALANDA VERİLECEK

Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı puan 30, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise 100’ü geçemeyecek.

Teşvik ödeneğinin alınmasını sağlayacak faaliyetler ve puan tablosu şöyle:

– Proje (30 puan): Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, TÜBA, TÜBİTAK gibi kurumlara yapılacak projeler.

– Araştırma (30 puan): Yurtiçi-yurtdışı

– Yayın (30 puan): Araştırma kitabı, ders kitabı, kitapta editörlük, kitap bölümü, kitap tercümesi, ansiklopedi, dergi editörlüğü, özgün makale, not, yorum, vaka takdimi, özet, kitap kritiği, ses veya görüntü kaydı.

– Tasarım (30 puan): Bina, çevre, eser, yayın, mekan, obje.

– Sergi (30 puan): Kişisel etkinlikler.

– Patent (30 puan): Ulusal ve uluslararası tescillenmiş patent.

– Atıf (30 puan)

– Tebliğ (30 puan)

– Ödül (30 puan): TÜBA, TÜBİTAK, Uluslararası BSE, özel kuruluşlardan alınmış ödül.

       

Kolay Hobiler