Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Akademik Teşvik 2017 Başvuruları Yaklaşıyor

14 Kasım 2016
Akademik Teşvik 2017 Başvuruları Yaklaşıyor
       

Akademisyenlere on iki ay boyunca ödenen “Akademik Teşvik Ödeneği” için başvurular Aralık ayında başlıyor. Ancak, yönetmelikte bazı hususlar yeniden ele alınmalıdır.

Bilindiği üzere, 14 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6564 sayılı Kanunla getirilen “Yükseköğretim Tazminatı” ile akademisyenlerin özlük haklarında önemli düzeyde artış sağlandı. Ayrıca, söz konusu kanunla öğretim elemanlarının yıl içerisinde yapmış olduğu bilimsel faaliyetler üzerinden hesaplanan puana karşılık “Akademik Teşvik Ödeneği” adı altında güzel bir imkan sağlandı.

Yapılan bu düzenlemenin detayları yaklaşık bir yıl sonra 18 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nde belli oldu. Yönetmelik için tıklayınız.

Söz konusu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, öğretim elemanları 2015 yılı içerisinde yapmış oldukları akademik çalışmalara karşılık gelen puanların toplamının unvanlara göre belirlenmiş oranlara göre hesaplanmasıyla ortaya çıkan tutarı 12 ay boyunca almaya hak kazandılar.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Akademik teşvik başvuru takvimi, en geç akademik teşvik puanının esas alındığı yılın Aralık ayının ilk haftasında ilan edilir.” hükmüne göre, 2016 yılında yapılan faaliyetler için başvuru takvimleri yakın zamanda üniversitelerce kurulacak komisyonlar tarafından ilan edilecek.

YÖNETMELİKTE ÜÇ HUSUS YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ !

1- ATIFLAR

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır.” İfadesi yer almıştır.

Burada, bilimsel faaliyetlerin değerlendirmelerinde uyulması gereken tarihler belirlenir iken, atıflarla ilgili net bir ifade yer almamaktadır. Atıflar hesaplanırken, atıflarda yayının yazıldığı dönemdeki unvana göre mi yoksa atıfın yapıldığı tarihteki unvana mı göre puan hesaplanacağı açıkça yönetmelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin, Profesör kadrosunda görev yapan bir öğretim üyesi bazı çalışmalarını Yardımcı Doçent iken, bazılarını Araştırma Görevlisi iken hatta bazılarını da başka kurumlarda çalışırken/görev yapmadığı dönemlerde yapmış olabilir.

2- BİLİRKİŞİ RAPORU

Yayın faaliyet türünde yer alan “bilirkişi raporu” ile ilgili olarak ne kastedildiği yönetmelikte detaylı şekilde izah edilmelidir. Eğer öğretim üyelerinin dergilerde yaptıkları hakemlikler bu kategoride değerlendirilecek ise yönetmelikte bilirkişi, hakem vb. tanımı yapılmalıdır. Dergilerde yapılan hakemliklerin faaliyet olarak kabul edilip puanlandırılması iyi olmakla beraber, başvuru sahibinin hangi derginin hangi sayısında hakemlik yaptığını belgelendirmesi gerekir. Ayrıca dergilerde yayımlanacak çalışmalara yapılacak hakemlikler puan olarak değerlendirilecekse puanlandırma yeniden gözden geçirilmelidir.

3-ÖDÜLLER

Her ne kadar yönetmelikte BSE: Bilim sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler diye tanımlanmış ise de bu tür etkinlikte alınan ödül olarak cümle tamamlanmalıdır. Bu faaliyet türünden puan talep eden öğretim elemanları aldığı ödülü belgelendirmesi gerekir. Kastedilen kongrelerde en iyi bildiri ödülü, en iyi poster ödülü ise belirtilmelidir. Yoksa bu tür kongrelerde bilim kurulunda yer almak ödül olarak değerlendirilmemelidir. Ülkemizde özellikle sosyal bilimlerde düzenlenen kongrelerde bilim kurulu/hakem kurulu gelen çalışmaların değerlendirilmesini yapar. Bu amaçla kongrelerde bu sayı genellikle fazla tutulur. Hatta bazen öğretim üyesinin bilim kurulunda olduğundan haberi dahi olmayabilir.

Yukarıda gözden geçirilmesi gereken bilimsel faaliyetlere ilave olarak her üniversitede geçen yıl yaşanan akademik teşvikteki acemilik sürecinin bu yıl daha profesyonel şekilde geçeceğine inanıyoruz. Özellikle akademik teşvik başvuru dosyalarının hazırlanmasında uygulamada birlikteliğin sağlanması adına YÖK tarafından standart bir uygulama getirilebilir. Çünkü, akademisyenler tarafından yığınla dosya hazırlamak yerine daha pratik ve daha akılcı çözümler başvurular için düşünülebilir.

Kaynak: Memurlar.net

       

Kolay Hobiler