Akademik Personel | 20 Haziran 2018, Çarşamba

Akademik Sıra Tahsisli Lojman Ayrılabilir mi?

Akademik Sıra Tahsisli Lojman Ayrılabilir mi?
       

Bazı üniversitelerde uygulanan, akademik sıra tahsisli lojman uygulaması doğru bir uygulama mı?

Bazı üniversitelerde akademik sıra tahsisli bir konut türü oluşturduğu ve bu uygulamanın doğru olup olmadığı sorulmaktadır.

Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanuna göre, özel, görev, sıra ve hizmet olmak üzere 4 tip konut türü bulunmaktadır.

Kanun, kapsam maddesinde geçen “kurum ve kuruluşlar personelinin” ifadesi gereğince sadece memurlara değil tüm kamu personeline uygulanmaktadır.

Kanunun uygulanmasını göstermek üzere, 1984 yılında Kamu Konutları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin “Kamu Konutu Özelliğini Kazanma” başlıklı 6 maddesinin son fıkrası şu şekildedir:

“Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.”

Bu hükme dayanarak, üniversiteler akademik personel için sıra tahsisli ayrı bir konut tahsis işlemi daha yapmaktadır.

Bazı uzmanlar söz konusu bu hükmün sadece lojmanların kanunda belirtilen türlere göre ayrımını içerdiğini belirtmektedir.

Bazı uzmanlar da, maddede açıkça türe göre değil görev unvan gruplarına göre bir tahsisten bahsettiğine atıfta bulunarak, unvan bazında ayrım yapılabileceğini belirtmektedir.

Gerçekten de 6. madde hükmü, görev unvan gruplarına göre ayrı bir tahsise imkan tanımaktadır. Hali hazırda da bir çok üniversitede bu uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamanın yanlış olduğunu gösterir bir Danıştay kararı olmadığı sürece de, üniversitelerin akademik personele ayrı bir sıra tahsisi uygulayarak lojman tahsisi yapmasında bir yanlışlık olmadığını düşünüyoruz.

Kaynak: Memurlar.net

 

       

BENZER HABERLER