Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Akademik Personelin Meslekten ve Kamu Görevinden Çıkartma Cezaları Yeniden Düzenleniyor

21 Kasım 2016
Akademik Personelin Meslekten ve Kamu Görevinden Çıkartma Cezaları Yeniden Düzenleniyor
       

MEB teşkilat ve görevleri hakkında yasada değişiklik yapan tasarı Genel Kurul’da görüşülecek.

Meclis, 2017 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gündemindeki düzenlemeleri yasalaştırmak için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu, geçen hafta “cinsel istismar” suçuna ilişkin önergesi nedeniyle tartışmalara yol açan ceza yargılamasında değişiklik yapan düzenlemeyle başlayacak. Tüm maddeleri görüşülen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde oylama yapılacak. Ancak “cinsel istismar” suçuna ilişkin önergeyle ilgili gelişmeler, düzenlemenin akibetini belirleyecek.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAYISI 5’TEN 7’YE ÇIKARILIYOR

Tasarının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na geçilecek. 82 maddelik yasa tasarısı, üç bölüm halinde “temel kanun” olarak görüşülecek.

Tasarı, önemli düzenlemeler içeriyor. Tasarıyla; MEB’de görev, yetki ve teşkilata ilişkin değişiklikler yapılması; çıraklık eğitimi ve staj altyapısının güçlendirilmesi; Yükseköğretim Kurulu ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’na ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Tasarıyla, MEB’de müsteşar yardımcısı sayısı 5’ten 7’ye çıkarılıyor. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı MilliEğitim Bakanlığı’nca verilecek, mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça kapatılabilecek. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde boş kadrolarda sözleşmeli öğretmenistihdam edilebilecek, öğretmenler 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak.

DİSİPLİN CEZALARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Tasarıyla, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden düzenleniyor. Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fillerden sayılacak.

 anadolu ajansı

       

Kolay Hobiler