Akademik Personel | 30 Haziran 2021, Çarşamba

Akademik Personel’in İhracında İtiraz İle İhraç Komisyonu Aynı Olmamalı

Akademik Personel’in İhracında İtiraz İle İhraç Komisyonu Aynı Olmamalı
       

Akademik Personel’in ihraçlara dair itirazlarına, ihraca karar veren komisyonlar değil yeni bir komisyon karar vermeli.

FETÖ’den İhraç Edilen Akademisyen Nereye İtiraz Edebilir?” başlıklı haberimizde 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihracına karar verilen öğretim elemanlarının itirazlarını Valilik bünyesindeki kurullara değil doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapmaları gerektiğini detaylı olarak anlatmıştık.

Ayrıca söz konusu haberimizde YÖK’e yapılan bu itiraz başvurularının ihraç edilen akademisyenin üniversitesine değerlendirilmek üzere gönderildiğini ve 7 (yedi) iş günü içerisinde konu hakkında görüş istendiğini de ifade etmiştik.

Bilindiği üzere, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY kapsamında akademisyenler hakkında yapılan inceleme, değerlendirme ve ifade alma gibi işlemler üniversitelerde Rektörler tarafından kurulan komisyon marifetiyle yürütülmüştür.

Esasen 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1/d fıkrası gereği, öğretim elemanları hakkında ne bahsettiğimiz komisyonların ne de rektörlerin bir değerlendirme yapması yasal anlamda uygun değildir. Çünkü KHK’da tüm yetki Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir.

Ancak, bu süreçte Yükseköğretim Kurulunun işlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına üniversitelerde kurulan bu komisyonlar tarafından işlemler yapılmıştır.

Bu komisyonlar, kendilerine gelen çeşitli bilgi ve belgeler (Bank Asya hesap bilgileri gibi) ile almış oldukları ifadeler doğrultusunda verdikleri kararlar Rektörlük aracılığıyla Yükseköğretim Kuruluna sunulmuştur.

Bu kapsamda, zaten bir kişinin kamudan ihracını öneren komisyonun aynı kişi hakkında yeniden gelen bir itirazı değerlendirmesi çok sağlıklı sonuçlar vermeyecektir.

Ayrıca, özellikle yeni kurulan üniversitelerde az sayıda görevli profesör olduğu için kurulacak yeni bir itiraz komisyonu ihraca karar veren komisyon üyelerinden farklı nitelikte olmayacaktır.

Bu açıklamalar doğrultusunda, 672 sayılı KHK ile veya ilerleyen süreçte yeni çıkacak Kanun Hükmünde Kararnamelerde ihraç edilen akademisyenlerin itirazlarını değerlendirmek üzere üniversitelerden bağımsız YÖK bünyesinde farklı devlet üniversitelerinden görevlendirilecek bir komisyon kurulması yada itirazların üniversitelere gönderilmeden tamamen YÖK OHAL Komisyonu tarafından karara bağlanarak işlem tesis edilmesi bu sürecin düzgün gitmesine fayda sağlayacaktır.

Memurlar.Net - Özel

       

Kolay Hobiler