Akademik Personel | 24 Ekim 2020, Cumartesi

Akademik Öğrenime ‘Etik‘ Anayasa Geliyor

Akademik Öğrenime ‘Etik‘ Anayasa Geliyor
       

Sık sık tartışmalara sahne olan üniversite camiasında; intihalden ayrımcılığa, mobbingden hediye kabulüne kadar pek çok eylem “etik ihlali” olarak kabul edildi.

İki kurumun temsilcilerinin yanı sıra, çok sayıda akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri”, üniversitelerin etik alandaki “kırmızı kitabı” olacak.

AYRIMCILIK YAPMAMALI

-Öğretim elemanları, meslektaşları hakkında bilerek yanlış ve art niyetli açıklamalarda bulunmamalı.

-Irk, dil, din, yaş, cinsiyet, etnik köken, engellilik gibi sebepler ya da siyasi ve kişisel nedenlerle ayrımcılık yapmamalı.

İNTİHAL DE LİSTEDE

-Başkasına ait yazılı, basılı ve elektronik ortamdaki bir eseri ve sanatsal uygulamaları alarak kendi adına sunmamalı.

-Öğrencilerle arasında, profesyonellik sınırını aşacak ölçüde kişisel yakınlık

ve ilişkilere izin vermemeli.

Mobbinge ve siyasete dikkat!

-Siyasi kurum ve diğer STK’larla ilişkilerinde tarafsızlık ilkesine riayet etmeli.

-Akademik özerkliğin gerçekleşmesi için çalışmalı.

-Taciz, bezdirme ve yıldırma (mobbing) gibi etik davranışların akademik yaşanmın dışında kalmasına çalışmalı, bu türden davranışlara maruz kalanların haklarını korumalı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.