Akademik Personel | 21 Kasım 2018, Çarşamba

Akademik İlanlar

İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin...

MEF Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

09.11.2018 MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve tüm bölümlerinde "Flipped Classroom/Learning" öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin ilgili...

Üsküdar Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim...

Siirt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelere göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını...

Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'nden Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma...

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokul ve Enstitüsü’nde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48....

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Profesör 1 1 Gıda mikrobiyolojisi...

Gaziantep Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İLAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. İlan edilen Profesör kadrosuna başvuracak...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR Üniversitemiza 25+7 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükselime ve Alanına Yönetmeliği'nia ilgili maddeler ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama...

Karabük Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve...

Çukurova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI   Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...

Ege Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı Ege Üniversitesi Rektörlüğünden; Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı...

Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve...

İstanbul Bilim Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak...
Sonraki Sayfa »
Akademik İlanlar, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman, Okutman İlanları, Kadro İlanları

Alt Kategoriler

  • – Araştırma Görevlisi İlanları
  • – Öğretim Görevlisi İlanları
  • – Okutman İlanları
  • – Öğretim Üyesi İlanları