Akademik Personel | 21 Eylül 2018, Cuma

Akademik İlanlar

Yaşar Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve...

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Millî Savunma Üniversitesinden: AKADEMİK KADRO ALINACAKTIR Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı...

İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesinden: İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim...

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: İlan Tarihi                  :  19.09.2018 Son Başvuru Tarihi    :  03.10.2018 Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi gereğince doktor öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili...

Hacettepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15...

Doğuş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. - Profesör...

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR Üniversitemiz GSTMF, İletişim Tasarım ve Grafik Tasarım Bölümleri'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki Öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar...

Yalova Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde...

Yeditepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma...

Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı...

İzmir Bakırçay Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

  İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve Dr. öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını...

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2 - 2547 Sayılı Kanunun...

MEF Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: Eğitim-Öğretim dili, %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/ Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve...

Piri Reis Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden: Öğretim dili İngilizce olan Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yasanın 23, 24 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” hükümlerini sağlayan, TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM...

Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.   İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama İşletme Sayısal Yöntemler Doktor...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere...
Sonraki Sayfa »
Akademik İlanlar, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman, Okutman İlanları, Kadro İlanları

Alt Kategoriler

  • – Araştırma Görevlisi İlanları
  • – Öğretim Görevlisi İlanları
  • – Okutman İlanları
  • – Öğretim Üyesi İlanları