Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Akademik Çevirilerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Konu

21 Mart 2018
Akademik Çevirilerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Konu
       

Türkiye, akademik kadro olarak oldukça geniş nüfusa sahip olan bir ülkedir. Bu akademisyenler, her sene birçok çalışmaya imza atmaktadırlar. Araştırmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını isteyen akademisyenlerimiz, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birçok hakemli dergiye de makalelerinin yayınlanması için başvuruda bulunmaktır. Fakat tam da bu noktada yurt dışındaki hakemli dergilerin hassas yaklaşımları sebebiyle bazen araştırmaların yayına girme süreci aksayabilmektedir. Bu aksaklıklarla karşılaşmamak için akademik tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

1.Dile Hakimiyet

Makale yazmak isteyen kişi öncelikle yazma becerisine sahip olmalıdır. Anadilimiz de bile yazı yazmak konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sıkıntının sebebi ise yazdığımız dile olan hakimiyetimizden kaynaklanmakta. Akademik makale çevirisi yapacak olan kişide bu yüzden yazma becerisinin yanında çevireceği dile de oldukça hakim olmak zorundadır.

2.Konuya Hakimiyet

Akademik makaleler içerisinde uzmanlık alanı terimleri oldukça fazla bulunmaktadır. Çevirmenin hem çevireceği konuya hakim olması, hem de makaledeki terimlere aşina olması gerekmektedir. Konuya tam hakim olunmadığı halde girişilen makale çevirilerinin başarısızlık ile sonuçlanması muhtemeldir.

3.Kelime Seçimi

Makale tercümesi yapılırken kelime seçimlerine oldukça özen gösterilmesi gerekmektedir. Konuya ve dile hakim olmadan yapılan tercümelerde, kelime seçimlerinde yapılan hatalar makalenin anlam bütünlüğü bozabilmektedir. Anlam bütünlüğü bozuk makalelerin ise mükemmeliyetçi hakemlerin onayından geçmesi olanaksızdır. Bu sebeple doğru kelime seçimi makale tercümesi yaparken oldukça dikkate alınması gereken bir diğer konudur.

4.Terim Çalışmaları

Tercümesi yapılacak olan makale içerisinde birçok uzmanlık terimi bulunacaktır. Özellikle tıbbi terimler, mühendislik terimleri, hukuki terimler ve benzeri alanlarda çeviriye başlamadan önce tercümesi yapılacak olan alanın terimlerine hakim olunduğundan emin olunmalıdır.

5.Makale Yazım Kuralları

Makale yazılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise makale yazım kurallarıdır. Makale yazım kuralları üniversiteler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple tercüme yapacak kişi makale yazım kuralları hakkında bilgi sahibi olmalı ve makalenin gönderileceği yerin makale yazım kurallarını dikkate alarak tercüme işlemini gerçekleştirilmelidir.

6.Üslup

Yapılan çevirilerde üslup oldukça önemlidir. Her uzmanlık alanı farklı bir üsluba sahip olduğundan çevirmenin bu üsluplara hakim olması ve bu hakimiyetini akademik dil kullanma becerisi ile harmanlaması gerekmektedir.

7.Hedef dilde literatür araştırması

Akademik makale çevirisine başlanmadan önce bu alanda yazılmış makalelere bakılarak üsluplarını araştırmak, yapılacak olan tercümede nasıl bir üslup kullanılması gerektiğine dair referans oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

8.Akademik Dil Kullanımı

Bir makale tercümesi yapılırken akademik bir dil kullanılması gerekmektedir. Akademik dil de yazı yazabilmek ise gerçekten uzmanlık isteyen bir alandır. Bu noktada akademik dil hakkında yeterli bilgisi olmayan kişilerin akademik tercüme yapması pek başarılı sonuçlar doğurmamaktadır.

9.Metnin okunması

Çeviriye başlanmadan önce çevirisi yapılacak olan makale bir defa baştan sona okunmalıdır. Bunu yaparak makale hakkında bir fikir edinilmiş ve konuya daha bir hakim olunmuş olur. Bu sayede ise birden çok anlama sahip olan kelimelerde hangi anlamı seçmeniz gerektiği konusunda daha kolay ve doğru bir şekilde karar verebilirsiniz.

  1. İmla Kuralları

Makale yazılarında imla hatalarına yer yoktur. Bu sebeple tercüme yapılırken de noktalama işaretlerine oldukça özen gösterilmesi gerekmektedir. Yurtdışına yollanan makalelerde yapılan en ufak bir imla hatası bile hakemlerin makaleyi askıya almasına veya reddetmesine sebep olabilmektedir.Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise makalelerin yayınlanmasının reddedilmesi olasılığı oldukça yüksektir. Bu sebeple yurtdışında yayınlanması için makalelerini yollayacak olan akademisyenlerimize, akademik makalelerinin tercümelerini bu alanda uzmanlaşmış ve güvenilir tercüman kadrosuna sahip platformlarda yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Akademik çevirilerinizi %100 güvenilir bir sistem olan Protranslate üzerinden çok uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz. Protranslate sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayınız.

Yazı görseli depositphotos sitesinden alınmıştır.

       

BENZER HABERLER