Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

10 Ağustos 2019
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi çeşitli alanlarda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜM /
ANABİLİM DALI
UNVANIDRCBAŞVURU KOŞULUALESYABANCI DİL
Yabancı Diller YüksekokuluMütercim Tercümanlık/ Mütercim Tercümanlık A.D.Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
7080
Doğu Beyazıt Ahmed-i Hani Meslek
Yüksekokulu
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri/ Turizm Animasyon
Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5Turizm Rehberliği veya Konaklama İşletmeciliği lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak.7050
Doğu Beyazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokuluİnşaat/
Yapı Denetimi Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.7050
Patnos Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri/ Bilgisayar
Programcılığı Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak.
İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak
7050
Patnos Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir Planlama/ Mimari Restorasyon Pr.Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5Mimarlık Fakültesi Mezunu Olmak.
Şehir Bölge Planlama alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
7050
Patnos Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir Planlama/ Mimari Restorasyon Pr.Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
7050
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri/ Çocuk Gelişimi Pr.Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.7050
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTerapi ve Rehabilitasyon/
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)5Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve Engellilik konusunda çalışmaları olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
7050
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek Bilimleri/ Farmakoloji A.D.Araştırma Görevlisi7Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Farmakoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi
kapsamında alım yapılacaktır.
7050
İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri/ Arap Dili ve Belagatı A.D.Araştırma Görevlisi5İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Arap Dili ve Belagati alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi
kapsamında alım yapılacaktır.
7050

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ
İlan Başvuru Tarihi : 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019 (Mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 27.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 29.08.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 03.09.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.agri.edu.tr/

       

Kolay Hobiler