Akademik Personel | 07 Aralık 2019, Cumartesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akdemik Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akdemik Personel Alacak
       

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜM /
ANABİLİM DALI
UNVANIDRCBAŞVURU KOŞULU
Fen
Edebiyat Fakültesi
Rus Dili ve Edebiyatı /
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
4İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatları/ Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi1İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlanın detayları ise şu şekilde;

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir