Akademik Personel | 30 Mayıs 2020, Cumartesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Ekim 2018
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DRC BAŞVURU KOŞULU
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği/ Spor Yöneticiliği A.D. Profesör 1 İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi A.D. Doçent 1 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitiminde doçentlik unvanı almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih/ Ortaçağ Tarihi A.D. Doçent 1 İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Moleküler Biyoloji ve Genetik A.D. Doçent 1 Mikroorganizmaların moleküler tanı ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri/ Biyokimya A.D. Doktor Öğretim Üyesi 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Yönetim Bilimleri A.D. Doktor Öğretim Üyesi 2 Avrupa Birliği ve Rusya Politikaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri/ İslam Felsefesi A.D. Doktor Öğretim Üyesi 5 İslam Felsefesi veya Din Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri/ İslam Felsefesi A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 İslam Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri/ Arap Dili ve Belagati A.D. Doktor Öğretim Üyesi 5 Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/ İlk ve Acil Yardım Pr. Doktor Öğretim Üyesi 5 İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız