Akademik Personel | 08 Temmuz 2021, Perşembe

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Akademisyen Alımı Yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi çeşitli alanlarda 17 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

1Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiDoçent1Doçentliğini Tıp Eğitimi alanında almış olmak.
2Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Doçent1Doçentliğini Çocuk Kardiyoloji alanında almış olmak. Çocuklarda pulmoner
hipertansiyon ile ilgili çalışmaları olmak.
3Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDr. Öğr. Üyesi3Nöroloji alanında Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Periferik sinir blokajı ile ilgili çalışması olmak.
4Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr. Öğr.
Üyesi
2Genel Cerrahi alanında Tıpta uzmanlık yapmış olmak, Retkum tümörleri konusunda
çalışma yapmış olmak, Onkoplastik meme cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.
5Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDr. Öğr.
Üyesi
2Üroloji alanında Tıpta uzmanlık yapmış olmak, Testis iskemi reperfüzyon konusunda
çalışma yapmış olmak.
6Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDr. Öğr. Üyesi2Üroloji alanında Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Renal Tümörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
7Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek
Bilimleri
FarmakognoziDr. Öğr.
Üyesi
3Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.
Bitki ekstrelerinde metabolomiks (fitomiks) konusunda çalışmaları olmak.
8Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık
Bilimleri
BiyokimyaDr. Öğr.
Üyesi
3Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Diyabet ve metabolik sendrom alanında
çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme ve
Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
5. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvuruların 08:30 – 17:00 saatleri arasında şahsen yapılması gerekmektedir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

       

Kolay Hobiler