Akademik İlanlarAkan HaberGündem

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 8. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Kriter”e istinaden Üniversitemizce oluşturulacak “Akademik Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet

yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM

DALI

UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Afyon

S.Y.O.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yrd.Doç. 3 1 Nükleer Tıp alanında Tıpta Uzmanlığını yapmış olmak.
Bolvadin

M.Y.O.

Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Yrd.Doç. 4 1 Fiziko Kimya alanında doktora yapmış, biyouyumlu polimerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim

Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Matematik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ede. Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Ede. Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesör 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yrd.Doç. 3 1
Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku İdare Hukuku Yrd.Doç. 4 1
İ.İ.B.F. İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
İ.İ.B.F. İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yrd.Doç. 3 1 Alanında doktorasını yapmış olmak.
İ.İ.B.F. İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı Yrd.Doç. 3 1 Alanında doktorasını yapmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Jeoloji Genel Jeoloji Yrd.Doç. 3 1 Alanında doktorasını yapmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Geoteknik Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Maden

Mühendisliği

Maden İşletmesi Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi Profesör 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Sultandağı

M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Profesör 1 1 Bitki Besleme ve Gübreleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Profesör 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Teknoloji

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Yrd.Doç. 3 1 Alanında doktorasını yapmış olmak. Biyomedikal alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi alanında yandal uzmanlığı almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak, Baş -Boyun Kanserleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak ve Ürolojik Onkoloji ve Çocuk Ürolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak ve Robotik rehabilitasyon sistemleri ile kaplıca ve su içi egzersizler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyodiagnostik Yrd.Doç. 4 1 Alanında uzmanlığını almış olmak. Girişimsel Radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner

Fakültesi

Vet.Hek.Temel

Bilimler

Veteriner Biyoloji ve Genetik Yrd.Doç. 3 1 Medikal Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış veteriner hekim olmak.
Veteriner

Fakültesi

Bes.Gıda Hij.ve Tek. Bes.Gıda Hij.ve Tek. Yrd.Doç. 3 1 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış veteriner hekim olmak.
Veteriner

Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler Farmakoloji-

Toksikoloji

Profesör 1 1 Farmakoloji-Toksikoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Veteriner

Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler Parazitoloji Profesör 1 1 Parazitoloji alanında doçentliğini almış veteriner hekim olmak.
Veteriner

Fakültesi

Vet.Hek.Temel

Bilimler

Biyokimya Doçent 1 1 Biyokimya alanında doçentliğini almış veteriner hekim olmak.
Veteriner

Fakültesi

Zootekni ve Hay.Bes.Has. Hay.Bes.ve Beslenme Hast. Profesör 1 1 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu