Akademik Personel | 25 Nisan 2019, Perşembe

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Aralık 2017
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
  2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
  3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
  4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  5. Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.
  6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  7. Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara başvuracak adayların; “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8.Maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir.
  8. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.
  9. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM

DALI

UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Afyon M.Y.O. Motorlu

Araçlar

ve Ulaş.

Tek.

Raylı

Sistemler Yol

Teknolojisi

Doçent 1 1 Maden Mühendisliği alanında

doçentliğini almış olmak.

Afyon M.Y.O. İnşaat Doğal Yapı

Taşları ve

Teknolojisi

Doçent 1 1 Maden Mühendisliği alanında

doçentliğini almış olmak ve Doğal Yapı

Taşları alanında çalışmalar

yapmış olmak.

Afyon Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Doçent 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim

alanında doçentliğini almış

olmak. Kardiyopulmoner

rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik

Bilimler

Protetik Diş

Tedavisi

Doçent 1 2 Protetik Diş Tedavisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Eğitim

Programları

ve Öğretimi

Profesör 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik

Arkeoloji

Doçent 1 1 Klasik Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe İslam

Düşüncesi

Doçent 1 1 Türk İslam Düşüncesi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik

Kimya

Profesör 1 1 Anorganik Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Doçent 1 1 Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı

Matematik

Doçent 1 1 Uygulamalı Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler

Biyoloji

ve Genetik

Genetik Profesör 1 1 Moleküler Hücre Biyolojisi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler

Biyoloji

ve Genetik

Moleküler

Biyoloji

Profesör 1 1 Ekoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ

Tarihi

Doçent 1 1 Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat İktisat

Teorisi

Profesör 1 1 Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. İşletme Üretim

Yönetimi

ve Pazarlama

Profesör 1 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Siyaset Bilimi

ve

Kamu Yönetimi

Siyaset

ve Sosyal

Bilimler

Profesör 1 1 Doçentliğini Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında veya Avrupa Birliği ve Bölge Çalışmaları alanında almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal

Mühendisliği

Biyoelektronik Doçent 1 1 Biyoelektronik, Biyomedikal Mühendisliği veya Elektronik ve Telekomünikasyon Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji

Mühendisliği

Genel Jeoloji Doçent 1 1 Yerbilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya

Mühendisliği

Kimyasal

Teknolojiler

Profesör 1 1 Kimyasal Teknolojiler alanında veya Organik Kimya alanında doçentliğini almış olmak.
Sandıklı M.Y.O. Mimarlık

ve Şehir

Planlama

Harita

ve Kadastro

Profesör 1 1 Jeodezi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Şuhut Sağ. Hiz. M.Y.O. Tıbbi

Hizmetler

ve Teknikler

Tıbbi

Laboratuvar

Teknikleri

Doçent 1 1 Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Profesör 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Profesör 1 1 Mekatronik Mühendisliği veya Metal Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji

ve

Malzeme

Mühen.

Metalurji

ve

Malzeme

Mühen.

Doçent 1 1 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi

Tıp

Bilimleri

Göz

Hastalıkları

Doçent 1 1 Göz Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Has.

ve Doğum

(Perinatoloji)

Doçent 1 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak. Perinatoloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Üroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

(Gastroenteroloji)

Doçent 1 1 Gastroentereloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

(Hematoloji)

Doçent 1 1 Hematoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1 Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları

Doçent 1 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi

Mikrobiyoloji

Doçent 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıpta Uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Alanında doçentliğini almış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm

İşletmeciliği

Doçent 1 1 Turizm alanında doçentliğini almış olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik

Doğum ve

Jinekolojisi

Doçent 1 1 Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında doçentliğini almış olmak.
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik

Biyoistatistik

Doçent 1 1 Doçentliğini Zootekni ve Hayvan Besleme bilim alanında almış olmak ve Biyoistatistik alanında çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar

 

 

 

       

BENZER HABERLER