Akademik İlanlarAkan Haber

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, teslim edeceklerdir.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROĞRAMI

ÜNVAN

DER

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent

1

1

Tohumsuz bitki sistematiği, fen eğitiminde öz-yeterlik ve doğa eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent

1

1

Eğitim Psikolojisi Alanında Doçentliğini almış olmak, ergenlerde benlik kurgusu gelimi, özerklik gelişimi, çocuk yetiştirme stilleri, ergen ruh sağlığı ve iyi oluş, saldırganlık ve internet bağımlılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Doçent

1

1

Bitkisel Doğal Bileşiklerinin ve sentetik türevlerinin kanserlerdeki etkinlikleri konularında çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Doçent

1

1

Osmanlı Haberleşme Kurumu konusunda çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent

1

1

Ermeni isyanları konusunda çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Doçent

1

1

İzmir şairleri ve Hisar grubu şairleri üzerine çalışmış olmak.
Nazilli İİBF Sayısal Yöntemler Profesör

1

1

Simulasyon konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Nazilli İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında doçent ünvanına sahip olmak, sosyal güvenlik, sağlık harcamaları ve sosyal yardımlar konularında çalışmaları bulunmak.
Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doçent

3

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak, Maliyet
Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu