Akademik Personel | 21 Ekim 2021, Perşembe

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Kasım 2016
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM

DALI/PROGRAMI

ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR
Aydın Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. 4 1 Betonda ASR Üzerine Çalışmaları Olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve Antreman Bilimleri Yrd.Doç.Dr. 4 1 Spor ve Genetik İlişkisi Üzerine Çalışması Olmak.
Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Yrd.Doç.Dr. 3 1 Keman Sonatı ve Oda Müziği Alanında Çalışması Olmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Yrd.Doç.Dr. 3 1 Doktorasını İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Üzerine Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. 2 1 Dil ve Ses Bilimi Alanında Çalışmaları Olmak.
Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd.Doç.Dr. 3 1 Öğrencilerde Göz Sağlığını Koruyucu Davranışlar Üzerine Çalışması Olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Yrd.Doç.Dr. 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Yrd.Doç.Dr. 1 1 Venöz Yetmezlik Gelişen Fleplerde PRP Uygulaması Konusunda Çalışması Olmak.
       

Kolay Hobiler