Akademik Personel | 25 Mart 2019, Pazartesi

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alacak

28 Aralık 2016
Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 – Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Birimi Bölümü/Anabilim Dalı/Programı Unvanı Derece Adedi Açıklamalar
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Profesör Dr. 1 1 Doktorasını Yurtdışında Yapmış Olmak. Tarımsal Yapılar Üzerine Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
Sultanhisar MYO Bitki Koruma Doçent Dr. 1 1 Sürüngen Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent Dr. 3 1 Yanık Merkezlerinde Çalışmış Olmak. Yanık Tedavisi Üzerine Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Profesör Dr. 1 1 Endemik Bitkilerin Mikro Çoğaltımı Üzerine Çalışması Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Profesör Dr. 1 1 Mikrobiyol Enzim Üretimi Konusunda Çalışması Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Profesör Dr. 1 1 Kimyasalların Moleküler Etkileri Konusunda Çalışması Olmak.
Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
       

BENZER HABERLER