Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Mayıs 2016
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 – Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DRC. ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Prof. 1 1 Ergodik teori, Latis modelleri (Potts, Ising) ve nonexpansive dönüşümler konularında çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Doç. 1 1 Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış olmak, Salmonellalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doç. 1 1 Turizm işletmelerinde hijyen ve yerel yemek kültürü konularında çalışmaları olmak, aile ve tüketici bilimleri alanında doçent olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 1 1 ÜYTE ve endoskopi eğitimi almış olmak ve en az 2 yıl IVF merkezinde çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yrd. Doç. 1 1 Adıyaman bölgesinde erişkinlerde zehirlenme olgularının analizi hakkında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Kronik otitis medialı hastalarda elektronörografi kullanılarak fasiyal sinir fonksiyonlarının araştırılması ile ilgili çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yrd. Doç. 1 1 Siyaset Bilimi alanında yurt dışında doktora yapmış olmak, Türkiye’de ekonomik büyüme ve demokratikleşme üzerine çalışma yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yrd. Doç. 1 1 İslam borçlar hukukunda ayni teminat konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yrd. Doç. 1 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Yrd. Doç. 1 1 Tıp Anatomi alanında doktora yapmış olmak.
       

Kolay Hobiler