Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

16 Haziran 2016
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlan taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını. Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir

3- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapdnıalıdır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Prof. 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçent olmak. Klasik Türk Edebiyatında nesir-nazım ilişkisi, edebi tür, Fars Edebiyatının Türk Edebiyatına etkisi konularında çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim İlköğretim Matematik Eğitimi Prof. 1 1 İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Prof. 1 1 İnsan resimleri, göç ve peyzaı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doç. 1 1 CMS deney verilen ile karanlık madde ve ekstra boyutlar konularında tek jet metodu ile çalışmalar yapmış olmak, Fizik Bilim dalında doçent olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doç 1 1 Rıdge regresyon, temel bileşenler regresyon, path analizi ve matematiksel modeller konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Doç. 1 1 Sporadik meme ve gastroiııtestinal sistem kanserlerinde genetik yatkınlıkla ilgili çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doç. 1 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Web 2.0 araçları ve biyoteknoloji okuryazarlığı konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Yrd. Doç 1 1 Kolestazlı ve enzim yüksekliği olan hastalarda hepatik ven dalga formu ve damping indeksin değerlendirilmesi konusunda ve Spina bifıda okkulta sıklığı konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Yrd. Doç. 1 1 Adoledan çağı intiharları ve çocuk yaş grubu düşmeleri konusunda çalışmış olmak.
       

Kolay Hobiler