Akademik Personel | 20 Temmuz 2019, Cumartesi

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Adıyaman Üniversitesi
Rektörlüğünden:

Üniversitemize,
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları
alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili
mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.

1 – Doçent
Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli
doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 – Yardımcı
Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe,
özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter
tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli
sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı
Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT
YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,
Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları
gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve
tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar
ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Termodinamik

Doç.

1

1

Entegre güneş havuzları ile ısı
depolama konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doç.

1

1

Adıyaman’ın eğitim tarihi ve
azınlıklar konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doç.

1

1

Akrep zehirlenmelerinde doksazosin kullanımı konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç.

1

1

İç Hastalıkları alanında doçent olmak,
hematoloji alanında uzman olmak.

Sağlık
Yüksekokulu

Hemşirelik

Doç.

1

1

Patoloji alanında doçent olmak, yara
iyileşmesi konusunda çalışmaları olmak ve bu konuda uluslararası patenti
olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler
ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç

3

1

Türk Halk bilimi alanında doktora
yapmış olmak ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerine çalışmış olmak.

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Temel
Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç

3

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora
yapmış olmak, Rotavirüsler ve Brusella
konularında çalışmış olmak.

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık
Teknolojileri

Farmasötik Biyoteknoloji

Yrd. Doç

1

1

Rekombinant protein ekpresyonu,
protein saflaştırılması ve analizi konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın
Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç

3

1

Deneysel rahim içi araç etki
mekanizmasında lösemi inhibitör faktör ve vasküler endotelyal büyüme faktörünün etkisinin olup olmadığı
konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç

1

1

İç hastalıkları alanında uzman olmak,
akciğer ve özofagus kanserlerinde ERCC-1 gen
ekspresyonu üzerine çalışmaları olmak, bir yükseköğretim kurumunda en az 3
dönem lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer ders vermiş olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yrd. Doç

1

1

Ortodontik anomalilerin angle sınıflamasına göre değerlendirilmesi ve
uluslararası ölçek (ICON) indeksleri çerçevesinde ortodontik
tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat
Politikası

Yrd. Doç

2

1

Mikro ekonomik teoriler üzerine
uygulamalı ekonometrik analizler üzerine çalışmış olmak,
alanında yurtdışında doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar
Teknolojileri

Bilgisayar
Programcılığı

Yrd. Doç

3

1

Yüzey hacimleri ve minimal yüzeyler, Minkowski uzayında bazı eğrilerin karakterizasyonları
konularında çalışmış olmak.

Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve
Enerji

Elektrik

Yrd. Doç

3

1

Adıyaman şehir merkezinin doğal
radyoaktivite seviyesinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler

İlk ve Acil
Yardım

Yrd. Doç

3

1

Farmakoloji ve Toksikoloji alanında
doktora yapmış olmak, Geleneksel ve uzun etkili oksitetrasiklin
müstehzarlarının farmakokinetiği
hakkında çalışmış olmak.

Besni Meslek
Yüksekokulu

Bilgisayar
Kullanımı

Bilgi Yönetimi

Yrd. Doç

3

1

Ortaöğretim
okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik, örgütsel imaj
algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisi.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER