Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Adıyaman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Haziran 2018
Adıyaman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 – Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Alanında doçent olmak,  Hastane afet planı,

acil ve afet triajı konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Alanında doçent olmak, Nefroloji alanında

yan dal uzmanlığı yapmış olmak,

Doksorubisinnefropatisi, sisplatin nefropstisi ve

nötropenik hastalar hakkında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doçent 1 1 Alanında doktora yapmış olmak, tıp anatomi alanında doçent olmak, Pineal bez ve melatonin homonu ile ilgili çalışmış olmak.
Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Müzikoloji Doçent 1 1 Piyano eğitiminde halk türküleri ve Türk halk müziği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Cumhuriyet dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama alanında doçent olmak, aktüel ürün ve pazarlık konularında çalışmış olmak .
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Alanında doktora yapmış olmak, 16. yüzyıl mensur hikâye üzerine çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Alanında doktora yapmış olmak, Halk anlatıları bağlamında uygulamalı halkbilimi çalışmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Dr. Öğretim Üyesi 3 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak, Babürname hakkında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Etnik ve ulusal temelli çatışmalar, stratejik yönetim konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Sosyal yardımlar ve yoksulluk üzerine çalışmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olmak, Depresyon hastalarında Neuman’ın sistemler modelinin kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olmak, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Psikodrama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi 1 3 Mimarlık lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Elektrik tesisleri alanında doktora yapmış olmak, Enerji sistemlerinde harmonik analizi konusunda çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler