Akademik Personel | 25 Eylül 2020, Cuma

Adıyaman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Kasım 2017
Adıyaman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 – Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan        4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Yrd. Doç. 1 1 Matematik Eğitiminde doktora yapmış olmak, Matematiksel ispatın öğretimi üzerine çalışmış olmak.
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma Yrd. Doç. 3 1 Bitki Koruma alanında doktora yapmış olmak, pamuk ve tütün zararlıları hakkında çalışmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Teknolojisi Sondaj Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Uranyum aramaları ve uranyum mineralizasyonu ile ilgili çalışmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.