Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

Adıyaman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

22 Ağustos 2017
Adıyaman Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri FarmasötikMikrobiyoloji Prof. Dr. 1 1 Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği

yapmış olmak, Salmonellalar ve

antibiyotiklere duyarlılık ile ilgili

çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yrd. Doç. 1 1 İlgili anabilim dalında uzmanlık veya

doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Yrd. Doç. 1 1 İlgili anabilim dalında uzmanlık veya

doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Yrd. Doç. 3 1 İlgili anabilim dalında uzmanlık veya

doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Yrd. Doç. 3 1 İlgili anabilim dalında uzmanlık veya

doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doç. 3 2 İlgili anabilim dalında uzmanlık veya

doktora belgesine sahip olmak.

İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yrd. Doç. 3 1 Din Sosyolojisi alanında doktora

yapmış olmak, Toplumsal değişme ve

Alevilikle ilgili çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilim Yrd. Doç. 2 1 Gıda Mühendisliği lisans mezunu

olmak ve aynı alanda doktora yapmış

olmak, Beyaz peynirde transglutaminaz enziminin etkisi

üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 3 1 Yaygın kullanılan çevresel

kirleticilerden olan trikloretilenin

uterus, overrezervi ve apoptozis

üzerine etkilerinde benfotiaminin

koruyocu fonksiyonu ile ilgili çalışması olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Teknolojisi Sondaj Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Uranyum aramaları ve uranyum mineralizasyonu ile ilgili çalışmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER