Akademik Personel | 28 Haziran 2021, Pazartesi

Adıyaman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

25 Nisan 2019
Adıyaman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Adıyaman Üniversitesi birimlerine 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

SIRA
NO
BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIÜNVANDRCADETBAŞVURU YERİÖZEL ŞARTLAR
1Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodonti (Uygulamalı Birim)Öğr. Gör.51Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPedodonti (Uygulamalı Birim)Öğr. Gör.51Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş Tedavisi (Uygulamalı Birim)Öğr. Gör.52Diş Hekimliği Fakültesi DekanlığıDiş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.
4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş Tedavisi (Uygulamalı Birim)Öğr. Gör.51Diş Hekimliği Fakültesi DekanlığıDiş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.
5Eczacılık FakültesiEczacılık Temel BilimleriBiyokimya(Uygulamalı Birim)Öğr. Gör.41Eczacılık Fakültesi DekanlığıEczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
6Eczacılık FakültesiEczacılık Temel BilimleriFarmasötik Mikrobiyoloji
(Uygulamalı Birim)
Öğr. Gör.61Eczacılık Fakültesi
Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
7Sağlık YüksekokuluEbelikEbelik (Uygulamalı Birim)Öğr. Gör.51Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ebelik lisans mezunu olmak, alanında en az 8 yıl
çalışmış olmak.
8Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiArş. Gör.51Tıp Fakültesi DekanlığıTıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi lisans mezunu
olmak, tıp anatomi alanında doktora yapıyor olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler 1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://pdb.adiyaman.edu.tr/Dokumanlar adresinde mevcuttur.)
2-Özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4-Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.
5-Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.
6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.
7-Ales Sınav Sonuç Belgesi.
8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç) 9-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)
10-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf 11-Adli sicil kaydı belgesi
12-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
13-Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 24.04.2019

Son Başvuru Tarihi : 08.05.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.05.2019

Sınav Tarihi : 14.05.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.05.2019

Başvuru Şekli:Şahsen veya Posta yolu ile.

Sonuçların ilan edileceği internet Adresi: www.adiyaman.edu.tr

NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan başvurular, son
başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ve istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

UNVAN ŞARTLARI
1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim
elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

       

Kolay Hobiler