Akademik Personel | 23 Ekim 2020, Cuma

Adaylar Sınav Sorularının İncelenmesini İsteyebilecek

Adaylar Sınav Sorularının İncelenmesini İsteyebilecek
       

ÖSYM, adayların sınav ve yerleştirme sonuçları ile soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi konularında dilekçe yazabileceğini bildirdi.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar her türlü yazışmada ÖSYS kılavuzu ve ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan genel amaçlı dilekçe örneği kullanacak. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması gerekiyor. Bilgi alanları eksik ve ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler, işleme alınmayacak. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM’ye ulaştıracak. Merkeze faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacak.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçildi. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

Adayın https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlem yapabilmesi için aday şifresini kullanması gerekiyor. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma vb.) kullanılıyor. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekiyor.

Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM sınav koordinatörlüklerine başvuracak.

Adaylar, kimlik bilgileri, sınava ait bilgiler, iletişim ve eğitim bilgilerindeki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendileri gerçekleştirecek. Bu tarihler dışında değişiklik yapılamayacak.

Kimlik bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptıracak. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.trinternet adresinde yapılacak.

Sınava ait bilgileri ya da iletişim bilgileri alanlarında değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecek.

Eğitim bilgileri alanındaki bilgilerinde değişiklik gerektiren adaylar, bu bilgilerini ilgili sınav/tercih işlemlerine başvuruda ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yaptıracak (MEB e-okul sisteminden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine elektronik ortamda aktarılan ortaöğretim eğitim bilgileri hariç). ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde söz konusu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılacak. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler, ilgili sınava yansıtılmayacak.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular ve işlem ücretleri

Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği, engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği, sınav ve yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği, ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden sonuç belgesi edinme isteği ve sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi konularında dilekçe yazabilecek.

Sınav ve yerleştirme inceleme masrafları karşılığı olarak 5 lira, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak, banka dekontu dilekçeye eklenecek. Sınav Sonuç Belgesi ücreti olarak ise 10 lira ÖSYM’nin yine aynı hesaba yatırılarak, banka dekontu dilekçeye eklenecek. 30 Eylül 2010’dan sonra gerçekleştirilen sınavlarda sınav sonuçları, adaylar tarafından https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden edinildiğinden, adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde genel amaçlı dilekçe örneğiyle yapılacak. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilecek ve soru başına 20 lira ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına yatırılarak, banka dekontu dilekçeye eklenecek.

ÖSYM’nin diğer işlem ücretleri ise şöyle:

“Başvuru merkezlerinden başvuru hizmeti ücreti : 3,00 TL

ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yeni şifre edinme ücreti : 5,00 TL

ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden fotoğraf yenileme işlemi ücreti : 10,00 TL

ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yabancı uyruklu (Y.U.) numarası edinme ücreti : 3,00 TL

Soru kitapçığı ve cevap kağıdının adaylar tarafından incelenme isteği : 50,00 TL”

Alan/dal dönüşüm tablosuna dikkat

Ayrıca, 2015-ÖSYS’de adayların ortaöğretim eğitim bilgilerinin elektronik ortamda doğrudan MEB e-Okul sisteminden alınarak, başvuru ekranına yansıtılacak. ÖSYM aday işlemleri sisteminde olup e-Okul’da bulunmayan ortaöğretim alanlarının e-Okul’da mevcut alan veya dallarla eşleştirilmesi alan/dal dönüşüm tablosuna göre yapıldı. Adayların aday başvuru formunu doldururken ÖSYM’nin internet sitesinde ve ÖSYS kılavuzunda bulunan alan/dal dönüşüm tablosunu dikkate almaları gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.