Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Temmuz 2018
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu bir takım fiziksel olarak dosya hazırlayacaklar. Adaylar yayın dosyasında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır) Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
  • Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)
  • Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.adanabtu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN KADRO

ADETİ

KADRO DERECESİ İLAN AÇIKLAMA
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık

ve Uzay

Mühendisliği

Profesör 1 1 Kabuk yapıların statik ve dinamik

davranışlarının modellenmesi, analizi ve

optimizasyonu konularında

çalışmaları bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Mühendislik yapılarının ve

malzemelerin dinamik davranışı

konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi İşletme Finansman Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İşletme lisans ve doktora mezunu olmak; Finansal gelişme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve finansal piyasalar konularında çalışmaları bulunmak.
Pazarlama Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Pazarlama bilim dalında almış olmak;

Sürdürülebilir tüketim,

sürdürülebilir üretim,

reklamcılık ve sosyal pazarlama

konularında akademik

çalışmaları bulunmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Mimarlık lisans ve doktora

mezunu olmak; Tarihi yapıların

yapısal analizi konularında

çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar

Donanımı

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Bilgisayar Mühendisliği alanında

lisans ve doktora mezunu olmak;

Karmaşık ağ sistemleri

konusunda çalışmaları

bulunmak.

Biyomühendislik Hücre ve Doku Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Kimya Mühendisliği lisans ve Kimya veya Kimya Mühendisliği doktora mezunu olmak; Membran ve katalitik yüzeylerin moleküler modellenmesi konularında çalışmaları bulunmak.
Hücre ve Doku Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Biyoloji alanında lisans ve

doktora mezunu olmak;

İnsektisitler ve metal

nanopartiküller konularında çalışmaları bulunmak.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Kontrol ve

Kumanda

Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Zaman gecikmeli ve doğrusal olmayan sistemlerin kontrolü konularında çalışmaları bulunmak.
Telekomünikasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Ses işleme ve konuşma tanıma konularında çalışmaları bulunmak.
İnşaat Mühendisliği Yapı

Malzemeleri

Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak; Donatı aderansı konusunda çalışmaları bulunmak.
Malzeme Mühendisliği Kompozit

Malzemeler

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Havacılık ve/veya

otomotiv kompozitleri

konularında çalışmaları

bulunmak.

Metalürji Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak; Metalik malzemeler konusunda çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Uluslararası İlişkiler alanında doktora mezunu olmak; Uluslararası ilişkilerde güvenlik

ve insan hakları konusunda çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Siyasi Tarih alanında doktora mezunu olmak; Doğu Avrupa tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler