Akademik Personel | 10 Temmuz 2021, Cumartesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

24 Mayıs 2016
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 23. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

– Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

– Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

NOT: (*) Bulunan bölüm/anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Duyurulur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Rektörlük: 0 322 455 00 00

Birimi Bölümü Kadro

Unvanı

Kadro Derecesi Kadro Sayısı Niteliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (*) Yardımcı Doçent 3 1 Biyomühendislik Bölümünde lisans ve lisansüstü diplomasına sahip olmak, sinir doku mühendisliği üzerine bilimsel çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, doçentliğini proje yönetimi konusundan almış olmak
İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Yapı işletmesi alanında doktora yapmış olmak
İnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Yapı malzemesi alanında doktora yapmış olmak
Kimya Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Kimya Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü diplomasına sahip olmak, antimikrobiyal yüzeylerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Kimya Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Kimya Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü diplomasına sahip olmak, yapay fotosentez konularında bilimsel çalışmaları olmak
Malzeme Mühendisliği (*) Doçent 1 1 Yarı iletken malzeme ve aygıtlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Otomotiv Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Otomotiv alanında doktora yapmış olmak, motor titreşimleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Otomotiv Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Enerji alanında doktora yapmış olmak, termal enerji sistemleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Doçent 1 1 Mimarlık alanında doktora derecesine sahip olmak, mimari koruma ve restorasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Mimarlık Yardımcı Doçent 3 1 Tarihi eserlerin ve kültür varlıklarının restitüsyonu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Yardımcı Doçent 3 1 Finansal risk modellemesi alanında doktora yapmış olmak
Yönetim Bilişim Sistemleri (*) Yardımcı Doçent 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve veri madenciliği alanında doktora yapmış olmak
İşletme Doçent 1 1 Pazarlama araştırmaları ve çok değişkenli veri analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
İşletme Yardımcı Doçent 3 1 Bulanık matematiksel modelleme konusunda bilimsel çalışmaları olmak
       

Kolay Hobiler