Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

2 Aralık 2016
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. ve 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dallarını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0322 455 00 00

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birimi Bölümü/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Sayısı Niteliği
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Adli Bilimler ve bağımlılık konularında çalışmalar yapmış olmak
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Doçent 1 1 Yönetim ve strateji, iş doyumu ve örgütsel adalet konularında çalışmalar yapmış olmak
İşletme Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Bağımsız denetim konusunda çalışmalar yapmış olmak
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Profesör 1 1 Yönetim ve strateji, stratejik işbirliği ve stratejik yenilik konularında çalışmalar yapmış olmak
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 İşletme yönetimi, kurumsal değerler ve etik konularında çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Bina bilgisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Veri Madenciliği, Web Madenciliği ve Metin Madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İşletim Sistemleri ve Sistem Programlama konularında çalışmalar yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, sezgisel, meta-sezgisel algoritmalar konularında çalışmalar yapmış olmak
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Akışkanlar mekaniği ve termodinamik konularında çalışmalar yapmış olmak
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Elektrik Mühendisliği Bölümü veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, güneş enerjisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Malzeme Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Polimerizasyon, mikro ve nano partikül üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak
Malzeme Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Otomotiv ve havacılık kompozitleri konularında çalışmalar yapmış olmak
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Yardımcı Doçent 3 1 Gastronomi turizmi konusunda çalışmalar yapmış olmak
       

Kolay Hobiler