Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel Alacak

26 Aralık 2016
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Ayrıntılar:

  • Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dallarını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  • Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir. n Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
  • Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.
  • Yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.
  • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  • Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birimi Bölümü /Anabilim Dalı Kadro

Unvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

Niteliği
İşletme

Fakültesi

İşletme Bölümü Yrd.Doçent 3 1 Finansal yönetim, davranışsal finans ve yatırımcı davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrİk-Elektronİk Mühendisliği Bölümü Yrd.Doçent 3 1 Çok seviyeli eviriciler, güç kalitesi, yenilebilir enerji şebeke entegrasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd. Doçent 3 1 Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak, İnovasyon yönetimi alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd.Doçent 3 1 Otomotiv alanında doktora yapmış olmak, alternatif yakıtlar alanında çalışmaları bulunmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd.Doçent 3 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak, deformasyon analizleri konusunda çalışmaları bulunmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doçent 3 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak, biyomekanik alanında çalışmaları bulunmak
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Yrd. Doçent 3 1 Siyaset bilimi ve uluslararası İlişkiler, Orta Doğu ve milliyetçilik konularında çalışmalar yapmış olmak
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Yrd.Doçent 3 1 Siyaset sosyolojisi, göç ve nüfus politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yrd.Doçent 3 1 Kamu yönetimi ve hükümet sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim

Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

Yrd.Doçent 3 1 Leksikal eşdizimlilik konusunda çalışmalar yapmış olmak
       

BENZER HABERLER