Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO DERECESİKADRO ADEDİYABANCI DİL PUANIİLAN AÇIKLAMA
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)5295İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim- Tercümanlık ( İngilizce ), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve lisans eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl eğitim-öğretim
tecrübesine sahip olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak olup,
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete’de Yayımlandığı Tarih: 09.07.2019
Başvuru Tipi : Şahsen\Posta
Son Başvuru Tarihi : Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://www.atu.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.07.2019
Sınav Giriş Tarihi : 26.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.07.2019

GENEL ŞARTLAR
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

ÖZEL ŞARTLAR
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR
(1) Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.
(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
(3) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
(4) Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
(5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER
(1) Başvuru Formu (adaylar başvuru formunu http://www.atu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.)
(2) Özgeçmiş, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi
(3) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
(4) Bir adet vesikalık fotoğraf-son altı ay içinde çekilmiş
(5) Lisans diploması – E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.
(6) Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrenci belgesi veya diploma -E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.
(7) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge-onaylı
(8) Lisans Transkripti – onaylı
(9) Resmi Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
(10) Tecrübe, SGK Hizmet Döküm Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)
(11) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

       

Kolay Hobiler