Akademik Personel | 29 Ekim 2020, Perşembe

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak

29 Ağustos 2019
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak
       

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi çeşitli fakülte ve birimlere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapacak.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı kadro detayları ve aranan şartlar;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

TIP FAKÜLTESİ     
Anabilim DalıKadro UnvanıAdetAranan Şartlar
Tıp Tarihi ve EtikDoçent1- On dokuzuncu yüzyıl tıp tarihi, ruh sağlığı politikaları ve etiği alanında çalışmalar yapmış ve
Biyoetik alanında İngilizce ders vermiş olmak
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1- Transplantasyon Anestezisi konusunda deneyimli olmak.
Kalp ve Damar CerrahiDoçent1- Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarında deneyimli olmak.
Genel CerrahiDoçent1- Robotik Kolon ve Rektum Cerrahisinde deneyimli olmak ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1- Ruhsal Travma ve komplike yas alanında eğitim almış ve deneyim sahibi olmak,
- Bilişsel davranışçı terapi uygulayıcısı olmak.
NörolojiDoktor Öğretim Üyesi1- Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans ve progresif afaziler konusunda çalışmalar yapmış olmak
Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1- İşitme kayıpları konusunda çalışmalar yapmış ve deneyimli olmak.
Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1- Tükürük Bezi Tümörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak ve deneyimli olmak
Fizik Tedavi ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi1- Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak ve deneyimli olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BölümKadro UnvanıAdetAranan Şartlar
Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoktor Öğretim Üyesi1- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktora programından mezun olmak,
- Rehabilitasyonda nöro görüntüleme teknikleri
konusunda deneyim sahibi olmak.
HemşirelikDoktor Öğretim Üyesi1- Hemşirelik bölümü mezunu olmak,
- Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği doktora programından mezun olmak,
- Eğitimde Simülasyon kullanmak konusunda
deneyim sahibi olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BölümKadro UnvanıAdetAranan Şartlar
Tıp MühendisliğiDoçent1- Biyoteknoloji üzerine doktora eğitimli olmak, Biyomalzeme, doku mühendisliği ve 3B biyobasım uygulamaları alanlarında çalışmalar yapıyor ve
deneyim sahibi olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro UnvanıAdetAranan Şartlar
Profesör1- Patoloji uzmanı olmak.
Doçent1- Anestezi uzmanı olmak.
Doktor Öğretim Üyesi1- Radyoloji uzmanı olmak.
Doktor Öğretim Üyesi1- Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.)
Doktor Öğretim Üyesi1- Biyoloji lisans, Biyoteknoloji yüksek lisans ve Biyomühendislik doktora dereceleri bulunmak.
Doktor Öğretim Üyesi1- Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’leri 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı başvuru adresi:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44

       

Bedava internet - Nasıl