Akademik Personel | 29 Ekim 2020, Perşembe

Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

29 Ağustos 2019
Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Abdullah Gül Üniversitesi 1 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 2 akademik personel alımı yapacak.

Abdullah Gül Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesine 1 profesör ve Mühendislik Fakültesine 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 2 akademik personel alımı yapacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimiBölümüAnabilim
Dalı
UnvanD.AdetÖzel Şartlar
Mimarlık FakültesiMimarlık BölümüMimari Tasarım ve EleştiriProfesör11Modernleşme, mekânsal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; Mimarlık Eğitimi üzerine yayını ve mimari
uygulaması bulunmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDoktor Öğretim Üyesi41Veri Madenciliği, Biyoen- formatik, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Büyük Veri Analizi konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları ve bildirileri bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine
sahip olmak.

 

Abdullah Gül Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı başvuru şartları ve istenen belgeler:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca “Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Başvuracak adayların;
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar
1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD veya USB’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak Adayların dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD veya USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Abdullah Gül Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve profesör alımı ilanı ile ilgili bilgilere üniversite web sayfası www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

       

Bedava internet - Nasıl