Akademik Personel | 21 Ekim 2021, Perşembe

Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Kanuni şartlara haiz adayların, ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi tatile geldiği takdirde; bir sonraki iş günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

2-657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4- Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu bölümü belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın ” Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ UNVANI BÖLÜMÜ DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER
Mühendislik

Fakültesi

Yardımcı

Doçent

(1,2,3)

İnşaat

Mühendisliği

4 1 Mikroorganizmaların sürdürebilir yapı malzemeleri ve sistemlerindeki uygulamaları üzerine özgün bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Bu konularda uluslararası taranan dergi, kitap bölümü ve konferans yayınları bulunmak.
Mühendislik

Fakültesi

Yardımcı

Doçent

(1,2,3)

Bilgisayar

Mühendisliği

3 1 Ağ ve bilgi güvenliği akıllı şebekelerde iletişim, kablosuz algılayıcı ağlar konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.
1-Eğitim-öğretim % 100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.03.2016 tarih 29662 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 7 inci fıkrasında belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2-Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3-Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

       

Kolay Hobiler