Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Aralık 2017
Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Doçent 1 1 Biyosensörler konusunda bilimsel çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Yrd. Doç. 3 1 Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyoorganik Kimya, Medisinal Kimya ve ilaç keşfi ile ilgili olarak antikanser aktiviteye sahip ilaçların dizaynı ve sentezlerinde çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoenformatik Yrd. Doç. 4 1 Biyoloji ve Genetik alanında doktora unvanına sahip olmak. Biyoenformatik, veri madenciliği ve mikroRNAtahmini konularında uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji Yrd. Doç. 2 1 Biyoteknoloji ve Biyomühendislik alanında doktora unvanına sahip olmak. Kronik Miyeloid Lösemide hücre içi sinyal yolaklarının hedeflenmesi ve inhibisyonu alanında çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik Yrd. Doç. 3 1 Hücresel ve Moleküler Biyoloji alanında doktora unvanına sahip olmak. Kütle Spektrometresi kullanarak proteomik alanında çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyokimya Yrd. Doç. 3 1 İmmunolojik önem taşıyan glikoproteinlerdeki glikojenlerin fiziksel yöntemler kullanılarak karakterizasyonuve bunun insan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar ve hakemli bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER