Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Abdullah Gül Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

13 Nisan 2019
Abdullah Gül Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Abdullah Gül Üniversitesi birimlerine 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 9 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BirimBölümABDUnvanD.AdetÖzel Şartlar 
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiUygulamalı PsikolojiArş. Gör.61Psikoloji lisans mezunu olup, Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler BiyolojiArş. Gör.61Biyokimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikBiyokimyaArş. Gör.61Biyokimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikGenetikArş. Gör.61Biyokimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
Yaşam ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomühendislikBiyomühendislikArş. Gör.61Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Biyomühendislik alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
Yönetim Bilimleri FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonArş. Gör.61İşletme veya İşletme Mühendisliği ile bu lisans programlarına eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak, İşletme veya Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında
Doktora yapıyor olmak.
İşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaArş. Gör.61İşletme veya İşletme Mühendisliği ile bu lisans programlarına eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak, İşletme veya Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.
Ekonomiİktisat TarihiArş. Gör.61Ekonomi veya Ekonomi Lisans Programı ile eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak, Ekonomi veya İktisat Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya İktisat Tarihi Anabilim
Dalında Doktora yapıyor olmak.
Yabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)62İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, bu alanların herhangi
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi”
alınacaktır.

Genel Şartlar
1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.
3) Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
6) Araştırma Görevlileri için alanında ALES’ten en az 80 puan almış olmak. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL den en az 80 puan almış olmak. Ya da YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil puana sahip olmak.
7) Öğretim Görevlileri için ALES’ten en az 70 puan almış olmak. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL den en az 90 puan almış olmak. Ya da YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil puana sahip olmak.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler
1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için) Açıklamalar
1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

 

       

Kolay Hobiler