Akademik İlanlarGündemManşet Haber

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM /ANASANAT DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 1 İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Teknolojinin doğası konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 1 Kimya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Argümantasyon konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Müze eğitimi konusunda çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Profesör 1 1 Anadolu ağızları, Eski Anadolu Türkçesi ve Kumuk Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Profesör 1 1 Su sorunu, uluslararası hukuk ve Türkiye-AB ilişkileri konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Doçent 2 1 Maliye bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Vergi yargısı konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Fiziko finans, enerji ve doğrudan yabancı yatırımlar konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 4 1 Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Avrupa Birliğinin çevre politikaları konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yardımcı Doçent 5 1 Yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Devreler ve Sistemler Profesör 1 1 Gerçek zamanlı kontrol ve ileri modelleme teknikleri konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Makinaları Profesör 1 1 Elektrik makinalarının sürme, kontrol ve uygulamaları konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Psöriyazis hastalarının tedavi durumu ve yaşam kalitesi üzerine çok merkezli çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doçent 2 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Lot Kalite Tekniği konularında çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Yardımcı Doçent 5 1 Lazer uygulamaları, periodental cerrahide PRF kullanımı ve periodental tedavilerde ilaç kullanımı konularında klinik araştırmalar yapmış olmak.
Bolu Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Yardımcı Doçent 4 1 Ftalosiyanin-BODIPY bileşiklerinin sentezi ve karekterizasyonu konusunda çalışmış olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu