Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş
(15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri
daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir. İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birim Anabilim /Anasanat Dalı Unvan Derece Adet Açıklama
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Sporda Psikososyal Alanlar Yardımcı Doçent 4 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Anabilim Dalında doktora yapmış ve Beden Eğitimi ve Spor Tarihi alanında
çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Yardımcı Doçent 4 1 Lazer ile yapılan biyostimülasyon
tedavisi; temporomandibular eklem cerrahisi ve protezleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi
Yardımcı Doçent 4 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile kök kanal morfolojisi, sinüs ve periodontal kemik kayıpları ile ilgili çalışmaları
bulunmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 5 1 Buriksizm vakalarında dental implant ve CAD/CAM materyalleri ile ilgili yayını
bulunmak.
Gerede Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası
Ticaret ve Lojistik
Yardımcı Doçent 4 1 Dış ticaret-çevre sorunları ilişkisi
konusunda çalışmış olmak
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Halı-Kilim Eski
Kumaş Desenleri
Yardımcı Doçent 4 1 El Sanatları Eğitimi alanında Sanatta
Yeterlik derecesine sahip olmak; Dokuma alanında çalışma yapmış olmak
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Tezhip Yardımcı Doçent 5 1 Türk İslam Sanatları alanında Doktora
derecesine sahip olmak; Sanat Tarihi alanında çalışma yapmış olmak
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Görsel İletişim
Tasarımı
Yardımcı Doçent 5 1 Grafik Tasarımı alanında Doktora derecesine
sahip olmak; Matbaa alanında çalışma yapmış olmak
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Görsel İletişim
Tasarımı
Yardımcı Doçent 5 1 Plastik Sanatlar alanında Sanatta
Yeterlik derecesine sahip olmak; Grafik tasarım alanında çalışma yapmış olmak
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Yardımcı Doçent 5 1 Halkla ilişkiler rolleri konusunda
çalışması olmak.
İletişim
Fakültesi
Radyo Televizyon
ve Sinema
Yardımcı Doçent 5 1 Türk sinemasının
ekonomi politiği konusunda çalışması olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon
ve Sinema
Yardımcı Doçent 5 1 Türk sinemasında ürün yerleştirme
konusunda çalışması olmak.
İletişim
Fakültesi
Radyo Televizyon
ve Sinema
Yardımcı Doçent 5 1 Topluluk kültürünün
oluşumunda televizyonun rolü konusunda çalışması olmak.
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Yardımcı Doçent 4 1 Veri madenciliği
konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Bina Bilgisi Yardımcı Doçent 4 1 Engellilerle ilgili
tasarıma yönelik çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Yardımcı Doçent 5 1 Acil Serviste kardiyopulmoner
resüsitasyon uygulanan hastalarda beyin biyomarkerlerinin (NR2 Peptid) prognostik önemi üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 5 1 İnvaziv duktal karsinomda
gradeleme sistemi ve tümör süpresör
gen üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları
Doçent 2 1 Tüberküloz tedavisi uygulanan
hastalarda retinal sinir lifi kalınlığı üzerine
çalışmaları olmak. En az 3 yıl yoğun bakım deneyimi bulunmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Miyeloproliferatif hastalıklarda antikorların klinik önemi üzerine
çalışması olmak
Tıp Fakültesi Psikiyatri Yardımcı Doçent 5 1 Adli psikiyatri konusunda çalışmaları
ve bilimsel araştırmaları olmak
Tıp Fakültesi Fizyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Doktorasını epilepsi ve kronik
egzersiz üzerine yapmış olmak
Tıp Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji
Yardımcı Doçent 5 1 Kadın gamet hücresinin vitrifikasyonu hakkında çalışması olmak. En az 10 yıl
üremeye yardımcı tedavi uygulamaları konusunda deneyimli olmak.
Ziraat ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Çayır Mera ve Yem
Bitkileri
Yardımcı Doçent 4 1 Çayır, mera ve yem
bitkileri alanında çalışmaları olmak.
       

BENZER HABERLER