Akademik Personel | 18 Ekim 2019, Cuma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Mayıs 2018
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim Anabilim Dalı Unvan Der. Adet Açıklama
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Profesör 1 1 Göl ve akarsu metabolizması konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Organik Kimya Doçent 1 1 Organojel yapısı oluşturan bis-karbamat bileşiklerinin sentezi ve jelleşme özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Matematik öğretmenlerinin pedagojik değişimi ve öğrenme amaçlı yazma üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Donanımı Doçent 1 1 Arıza dayanımlı denetim, dalgacık ağ ve sistem modelleme konularında çalışmaları olmak.
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Doçent 1 1 Mikro iktisatla ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 2 1 Subklinik hipotroidide platelet faktör 4 düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız