Akademik Personel | 30 Ekim 2020, Cuma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Şubat 2018
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim Anabilim Dalı Unvan Der. Adet Açıklama
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Biyoloji eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Bilimin doğası, bilim felsefesi, öğretmen eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Profesör 1 1 Doçentliğini Halkbilimi alanından almış olmak. Naratoloji, Mitoloji veHermeneutik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Alüminyum matriks kompozitlerinin üretimi, ısıl işlemi ve işlenebilirliği alanında çalışmaları olmak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 2 1 Eğitimin felsefi temelleri, modern eğitim düşünceleri ve okul öncesi eğitim modelleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Doçent 1 1 Doçentliğini Maliye Anabilim Dalında almış olmak ve Mali Hukuk alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak. Tüketici güveni, pazarlama harcamaları ve fiyat konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 2 1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında pozitif psikoterapi, bağlanma ve umut konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Doçent 2 1 Matematik eğitiminde matematiksel modellemenin kullanımı ve dinamik geometri yazılımları hakkında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fen Bilimlerinde pedagojik alan bilgisi, öğretim inanç sistemi ve epistemoloji konularında çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Yrd. Doç. 4 1 Hipertroidi,  hipotroidi ve parkinson hastalarında işitme değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Yrd. Doç. 4 1 Çağdaş Türk Lehçeleri Sözvarlığı alanında doktora çalışması yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet - Nasıl