Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

11 Haziran 2017
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi

alanında almış olmak. Mikro öğretim

uygulamaları konusunda deneysel çalışmalar

yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi

alanında almış olmak. Öğretmenlik mesleğinin

seçimini etkileyen faktörler ve mesleki

sorumluluk algılarıyla ilgili çalışmalar yapmış

olmak.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitimi alanında almış olmak. Programlama

eğitimi ve görselleştirme konusunda çalışmaları

bulunmak.

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Matematik Eğitimi bilim alanında

almış olmak. Sayı hissi ve örüntüler ile ilgili

çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi bilim

alanında almış olmak. Medya okuryazarlığı ile

ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 5 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında

doktora yapmış olmak. Kabul ve kararlılık

terapisi ve üniversite yaşamına uyum ile ilgili

çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 5 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış

olmak. Evlilik ve aile konularında çalışmaları

bulunmak.

Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış

olmak. Viktorya dönemi kadın yazarları, kadın

ve edebiyat bağlamında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Profesör 1 1 Filogenetik, Genetik çeşitlilik ve Türkiye

Filocoğrafyası konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 1 Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar

alanında almış olup, kadın sorunları konusunda

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Doçent 2 1 Doçentliğini Ekonometri alanında almış olup,

Mekânsal Ekonometri alanında

çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Doçent 2 1 Doçentliğini İktisadi Düşünce alanında almış

olup, Kurumsal İktisat alanında

çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasi Tarih Doçent 2 1 ABD dış politikası konusunda çalışmaları

olmak

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Doçent 2 1 İlk dönem Müslüman-Mecusi ilişkileri

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Tefsir Doçent 2 1 Tevsir-Kıraat farklılıkları alanında çalışmalar

yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Tefsir Doçent 2 1 Kur’an’ın işârî yorumu hakkında

çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Yardımcı Doçent 4 1 Tasavvufta tenkidi örnekleyen çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Reoloji alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent 2 1 Dermatopatoloji ve Tiriod Sitopatolojisi

konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 4 1 Akut appandisitli hastalarda akut faz

reaktanları ve adipokininlerin düzeyleri

üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 4 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Preterm

doğum ve

intraventrikülerserebellar büyümeye

etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Anatomi Yardımcı Doçent 3 1 Obez kadınlarda menapozun proksimal

femur morfometrisine etkisi konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Yaşlanma ve hipertansiyonun oksidatif stress parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

 

İlan tarihi: 05.06.2017

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.