GündemSlayt Haber

81 Fakülte ve Yüksekokul Kuruldu, 28’i Kapatıldı

2016/8555 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/8555
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16/2/2016 TARİHLİ VE 2016/8555 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülteler ile yüksekokul kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olan fakülte ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) Çanakkale önsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(3) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(4) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesinin adı Fethiye Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kurulan Fakülte ve Yüksekokulun Adı
1. Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
4. Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
5. Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi
6. Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
7. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
8. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
9. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
10. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
11. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kapatılan Fakülte ve Yüksekokulun Adı
1. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu
2. Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi
4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu


2016/8562 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/8562

Bazı yükseköğretim kımıltılarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 22/12/2015 tarihli ve 13210223 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/1/2016 TARİHLİ VE 2016/8562 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

S. No Üniversite Adı Kurulan Enstitü, Fakülte veya Yüksekokulun Adı
1. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Güzel Sanatlar Fakültesi
2. Adnan Menderes Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubeyazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
4. Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
5. Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
6. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
7. Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
8. Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü
9. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
10. Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
11. Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
12. Bülent Ecevit Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
13. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
14. Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
15. Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
16. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
17. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
18. Fırat Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
19. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
20. Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi
21. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
22. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
23. Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
24. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
25. Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
26. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
27. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
28. Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
29. Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
30. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
31. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
32. Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
33. Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
34. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi
35. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
37. Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
38. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi
39. Ordu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
40. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
41. Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
42. Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
43. Yıldız Teknik Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
44. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kapatılan Yüksekokulun Adı
1. Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2. Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
3. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu
4. Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
5. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
6. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7. Gaziantep Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu
8. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu
9. Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu
10. Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu
İl. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
12. Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu
13. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
14. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
15. Ondokuz Mayıs Üni versitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu
16. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
17. Ordu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
18. Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Yüksekokulu


2016/8700 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/8700

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre. Bakanlar Kuralu’nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/3/2016 TARİHLİ VE 2016/8700 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(3) Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(4) Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Bilimleri Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(5) İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fcn-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

S. No Üniversite Adı Kurulan Enstitü, Fakülte veya Yüksekokulun Adı
1. Acıbadem Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
3. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
4. İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi
5. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
6. İstanbul Bilgi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
7. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tıp Fakültesi
8. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
9. İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
10. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
11. İzmir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
12. Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi
13. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
14. KTO-Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
15. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
16. Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
17. Nişantaşı Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
18. Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
19. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
20. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
21. Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü
22. Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
23. Ufuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
24. Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
25. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi
26. Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kapatılan Fakülte veya Yüksekokulun Adı
1. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
2. İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
3. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
4. Okan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
5. Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Acaba kapatılan birimlerde çalışan akademisyenlerin durumu nedir? Üniversitenin diğer birimlerine mi aktarılıyor? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımız cevap yaz ise memnun olurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu