GündemManşet Haber

50/d Araştırma Görevlileri İçin Yeni Düzenleme

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıda belirtilen cümle eklenmiştir:

“2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç ay süreyle daha devam eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Aym Yönetmeliğe aşağıda belirtilen Geçici 3 üncü madde eklenmiştir: “Geçici Madde 3- (1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve bu maddede belirtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri, bu yönetmelikte belirtilen atama şartlarına tabi olmadan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde, 2013 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar.”

MADDE 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

Not: Resmi gazetede yayınlanan karar daha önce 2013 yılında  yayınlanan kararın birebir aynısıdır. Tekrar 2013 yılı olarak sehven yazıldığı düşünülmektedir. Gelişme olursa konu güncellenecektir.

Kaynak: Resmi Gazete

 

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. tarih 2015 olarak düzeltilmesi yetmez. Bu haliyle sadece azami sürede tezini tamamlayamayıp ilişiği şuanda kesil olan ar.gör.leri kapsar. Ayrıca 1 ay içinde başvuru başlıbaşına saçmalık. bence 2015 güz ve bahar yarı yılı sonunda ilişiği kesilecekler bu düzenleme yürürlüğe girdikten 1 ay iiçinde başvurmaları halinde görevleri 2015 sonuna kadar uzar. aynı şekilde son 1 yıl içerisinde azami süre içinde tezlerini tamamlayamayıp ilişiğ, kesilenlerinde başvuru üzerine görevleri devam eder….Tabiki bunun dışında 3-5 ayda 50/d nin kesin çözümlenmesi gerekir.

  2. Biz YÖK’ten gelecek müjdeli bir haberi beklerken, şimdi de kopyala yapıştır hatası ile uğraşıyoruz. Bu mağduriyetin biran önce, mağdur olabilecek herkesi kapsayacak şekilde çözülmesi gerekir..! İlişik kesilmeden önce yapılacak bir başvuru ile 2015 sonuna kadar görev süremizin devam etmesi en adaletli ve mantıklı olan bence..!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu