Akademik Personel | 21 Aralık 2020, Pazartesi

28 Yeni Fakülte ve Yüksekokul Kuruldu

27 Ağustos 2015
28 Yeni Fakülte ve Yüksekokul Kuruldu
       

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’e yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazıları üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20 Ağustos’ta alınan karara göre Artvin Çoruh, Bayburt, Çukurova, Eskişehir Osmangazi, Fırat, İnönü, Kafkas ve Pamukkale üniversitelerine bağlı 8 Sağlık Bilimleri Fakültesi; Çanakkale Onsekiz Mart, Giresun, Harran, İstanbul Medeniyet, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Mersin üniversitelerine bağlı 6 Diş Hekimliği Fakültesi kurulacak.

Ayrıca Aksaray ve Uşak üniversitelerine bağlı 2 Tıp Fakültesi; Mersin, Yıldırım Beyazıt üniversitelerinin bünyesinde 2 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi; Gaziosmanpaşa, Namık Kemal ve Necmettin Erbakan üniversitelerine bağlı 3 Hukuk Fakültesi; Artvin Çoruh ve Mardin Artuklu üniversitelerine bağlı 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmasına karar verildi.

Bunun dışında Hitit Üniversitesi’ne bağlı Turizm Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı Bucak İşletme Fakültesi, Selçuk Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Halk Sağlığı Enstitüsü kurulacak.
27 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 29458

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8052

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8052 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

blank

 

       

Kolay Hobiler