Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

2020 Yaşlılık Maaşı Ne Kadar, Alma Şartları Nelerdir?

2020 Yaşlılık Maaşı Ne Kadar, Alma Şartları Nelerdir?
       

2020 yılı yaşlılık maaşı şartları herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 65 yaş üstü kimseleri yakından ilgilendirmektedir. Geçen yıllarda yaşlılık maaşı almak kolaylaştırıldığı için 2020 yaşlılık maaşı şartları için de kolaylık söz konusudur. Yeni düzenlemeler ile birlikte önceden yaşlılık maaşı alacak kimseler aileleri ile birlikte değerlendiriliyorken artık kendisi ve varsa eşi ile birlikte değerlendirilmektedir.

Yaşlılık Maaşı Nedir?

Yaşlılık maaşı, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstündeki kimseler için verilen aylık sosyal yardımdır. Yaşlılık döneminde çalışmanın zor olacağı ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla verilen bu yardım, herhangi bir geliri olmayan kimselere verilmektedir. Aynı zamanda hiçbir işte de çalışmıyor olması gerekmektedir. 2022 sayılı kanun ile belirlenen yaşlılık maaşı, kişinin sağlık ve sosyal şartlarının değerlendirilmesi ile birlikte verilmektedir.

2020 Yılı Yaşlılık Maaşları Ne Kadar?

2020 yaşlılık maaşları ücretleri yapılan son düzenlemelere göre 671,53 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ölüm sigortası kapsamında yapılan ödemelerin toplamı ise hak sahiplerinin hisseleri oranı temel alınarak tespit edilerek bu tutardan az olmamaktadır. Daha önceki senelerde 65 yaş aylığı alan kişilerin, en az yüzde 70 oranında engelli raporları bulunduğunda yaşlı aylığı, engelli aylığına dönüştürülmekteydi. Yeni düzenlemeler ile birlikte kişi eğer hem yüzde 70 üzerinde engelli raporuna sahipse hem de 65 yaş üzerinde ise iki imkândan da yararlanabilmektedir. Başka bir deyişle, bu durumda olan kişiler engelli maaşı ile birlikte yaşlılık maaşı da alabilmektedirler. Diğer engelli oranlarına göre yapılan düzenlemeler ise şu şekildedir;

 • Yüzde 40 ve 69 oranında engele sahip olan kişiler 65 yaşını doldurduklarında engelli aylığı yerine yaşlı aylığı almaktadırlar.
 • 65 yaşından önce yüzde 40 – 69 arasında engelli maaşı alan kişilerin herhangi bir sebepten ötürü aylıkları kesilmiş ise 65 yaş sonrasında tekrar engelli raporu almak için başvuru yapabilmektedirler.
 • Yaşlılık aylığını, 10 ay süreyle almamak, bankadaki hesaptan çekilmemesi durumunda ödemeler durdurulmaktadır.

2020 Yaşlılık Maaşı Şartları Nedir?

2020 yılı yaşlılık maaşı şartları ilgili düzenlemeler ile yaşlıların lehinde düzenlemelere gidilmiştir. Buna göre yaşlılık maaşı alabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Herhangi bir sosyal gelirinin ve güvencesinin olmaması,
 • Nafaka almıyor olması,
 • Sağlık sigortası bulunmuyor oluşu,
 • 65 yaşını doldurmuş olması,
 • Hane halkı ortalama gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir. 2020 yılı için bu tutar 701.32 TL’dir.

Bu bakımdan asgari ücretin üçte birinden fazlasına gelire sahip olan kimseler yaşlılık maaşından yararlanamamaktadırlar. Maaşı almak için tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yaşlılık maaşı almak için aynı zamanda hanenin gelir durumunun da hesaplanması yapılmaktadır. Hanenin gelir durumunun hesaplanması;

 • Aylık net maaş, nafaka, ücret ve diğer gelirlerin yıllık bazdaki tutarının aylık ortalaması,
 • İkamet edilen konutun rayiç bedelinin 240’ta biri ve varsa aylık kira getirisi tutarı,
 • Dükkanları bulunuyorsa rayiç bedelin 240’ta biri ve varsa aylık kira getirisi tutarı,
 • Hane halkında bulunan depo, arsa, arazi, tarla gibi mülklerin rayiç bedelinin 240’ta biri ve getirileri varsa bunların toplamı,
 • Binek araçların 240’ta biri,
 • Hane halkına ait olan banka mevduat hesaplarındaki menkul servet için işletilen faiz oranlarının aylık getiririnin iki katı tutarı

Temel alınarak hane geliri hesaplaması yapılmaktadır. Ancak 2020 yılı için hanede oturan herkes için değil, sadece yaşlılık maaşı almak isteyen kişi ve eşinin aylık geliri hesaplaması yapılmaktadır.

Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı başvuruları il içerisinde valiliklerdeki, ilçelerde ise kaymakamlıkta bulunan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır. Başvuru için şu belgeler gerekmektedir;

 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını gösteren belge,
 • Nüfus kimliği,
 • Hane içerisinde yaşayan kimselerin bilgileri,
 • Muhtarlıktan alınan muhtaçlık belgesi

Bu belgeler ile ilgili dilekçe ve form doldurularak başvuru yapılabilmektedir. Ancak Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılacak başvuru kişinin geliri olmadığını tespit için yapılmaktadır. Vakıf tarafından başvuru sahibi için inceleme başlatılmaktadır. Bu inceme kişinin hane ziyaretini içereceği gibi aynı zamanda çevreden alınacak bilgileri de kapsamaktadır. Başvuru sahibinin muhtaç olduğunun ispat edilmesinden sonra evrak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmektedir. Kurum da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aylık bağlanmaktadır.

Eğer verilen bilgilerde yanlışlık ya da sahtecilik yapılırsa kişilere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Hangi Aralıklar ile Yaşlılık Maaşı Ödemesi Yapılmaktadır?

Yaşlılık maaşı almaya hak kazanan kimseler, ilk aylıklarını bağlı bulundukları Ziraat Bankası şubelerinden almaktadırlar. Daha sonraki aylık ödemeleri ise PTT şubelerinden yapılmaktadır. Yaşlılık maaşları önceden 3 aylık sürelerde ödenmesine rağmen, 2020 yılı itibariyle aylık ödenmeye başlamıştır. Aylık ücretler ise 2020 Temmuz ayında tekrar artış gösterecektir.

Ödeme günleri ise aylık olarak kişilerim doğum yılları temel alınarak yapılmaktadır. Buna göre doğum yılının;

 • Son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9. gününde,
 • Son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8. gününde,
 • Son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7. gününde,
 • Son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6. gününde,
 • Son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5. gününde

Ödemeler yapılmaktadır. 10 ay boyunca ilgili kanallar üzerinden aylığın alınmaması durumunda aylık iptal edilmektedir.

       

Kolay Hobiler