Akademik Personel | 20 Ekim 2020, Salı

2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

2020 Tapu Harcı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?
       

2020 yılı tapu harcı, yeni tebliğe göre gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında belirlenmiştir. Bilindiği üzere gayrimenkul alım satım alanında tapuda yapılan devir işlemlerinde tapu harcı ödenmesi gerekmektedir. Tapu harçları hem alıcı tarafından hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir. 2020 tapu harcı tutarı, geçtiğimiz yılda yürürlükte olan indirimin bitmesiyle birlikte binde 15 oranından binde 20 oranına çıkmıştır. Bu yüzden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tapu harcı indirimi uzatılmaması halinde vatandaşlar ev alım satım işlemlerinde gayrimenkul bedelinin binde 20 oranında tapu harcı ödemek durumundadır.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harç bedeli ödenmeden devir işlemi yapılamamaktadır. Tapu harcını hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödemektedir. 2020 yılında tapı harcı, gayrimenkul işlemlerinin mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi ya da maktu olarak alınmaktadır. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak kaydıyla, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde belirtilen vergi değerine göre belirlenmektedir.

Tapu Harcı Hesaplama 2020

2020 yılında tapu harcı hesaplama işlemlerinde, tapu harcına konu olan gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla, gayrimenkulü devir alanın devreden kişiye ödeyeceği gerçek değerinden az olmamak kaydıyla gayrimenkul alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmelidir.

İlgili kanunda yer alan hükümlere göre ödenecek bedel en düşük olarak, devri gerçekleştirilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilmektedir. Fakat gerçek devir bedelinin emlak vergisi değeri üzerinde bir tutarda olması durumundaysa, tapu harcının söz konusu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanıp ödenmesi mümkün olmaktadır.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında her sene yeniden belirlenen tapu harcı oranları, 2020 yılında da yeniden düzenlenerek kamuoyuna duyurulmuştur. Yeni yılda uygulanacak tapu harcı oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak resmen yürürlüğe geçirilmiştir.

2020’de Ev Alanlar Ne Kadar Tapu Harcı Ödeyecek?

2020 yılında ev alanların ödeyeceği tapu harç bedeli, her sene Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında olduğu gibi bu yıl içinde de belirli bir oranda açıklanmıştır. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden tapu harcı indirim kampanyası 1 Ocak 2020 tarihi ile son bulmuştur. Bu sebeple 2019 yılı içinde ev satın alanların ödediği, gayrimenkul bedelinin binde 15’i oranındaki tapu harcı bedeli, 2020 yılından itibaren indirimsiz olarak ödenmektedir.

Gayrimenkulün tapuda devir işlemleri sırasında hem gayrimenkulün satıcısı tarafından hem de alıcısı tarafından ödenmesi gereken tapu harcı bedeli, binde 20 oranında tahsil edileceği açıklanmıştır. Tapu harcı bedelinde indirim kampanyasının sonlanmasının ardından 2020 yılı içinde ev alanlar tapu işlemleri sırasında devir işleminde gayrimenkulün binde 20’si oranında tapu harcı ödemek durumundadır.

Tapu Harç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Tapu harcı bedeli hesaplama işlemlerinde gayrimenkul tutarı üzerinden binde 20’lik bir işlem yapılması gerekmektedir. Örnek hesaplama işlemlerine bakıldığında şu şekilde tapu harç bedeli hesaplaması yapmak mümkündür:

 • Satın alınan evin değeri: 400 bin TL ise,
 • Tapu harcı oranı: Binde 20 olarak belirlendiği için,
 • Tapu harç bedeli 8 bin TL’dir.
 • Tapuda toplam ödenecek harç 16 bin TL’dir.

Tapu harç bedeli hem gayrimenkulün alıcısı hem de gayrimenkulün satıcısı tarafından ödendiği için, tapu harç bedelinin 2 katı ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödemeleri takdirde devir işlemi gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla 2020 yılında ev sahibi olmak isteyen bir kişi gayrimenkul devir işlemlerinde tapu harç bedelini ödemiş olsa dahi satıcı üzerine düşen bedeli ödemediği takdirde ev alım satım işlemleri yapılamamaktadır.

Örnek Tapu Harcı Hesaplama Tablosu

Tapu harcı hesaplamada örnek tablolar sayesinde 2020 yılında ev satın almak ya da satmak istediğinizde gayrimenkulün satış bedeli üzerinden ortalama ne kadar tapu harcı ödeyeceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

300 Bin TL gayrimenkul için;

 • Gayrimenkulün satış bedeli: 300 bin TL
 • 2020 yılı tapu harç oranı: Binde 20
 • Alıcının ödeyeceği tapu harcı: 6 bin TL
 • Satıcının ödeyeceği tapı harcı: 6 bin TL

500 Bin TL gayrimenkul için;

 • Gayrimenkulün satış bedeli: 500 bin TL
 • 2020 yılı tapu harç oranı: Binde 20
 • Alıcının ödeyeceği tapu harcı: 10 bin TL
 • Satıcının ödeyeceği tapı harcı: 10 bin TL

600 Bin TL gayrimenkul için;

 • Gayrimenkulün satış bedeli: 600 bin TL
 • 2020 yılı tapu harç oranı: Binde 20
 • Alıcının ödeyeceği tapu harcı: 12 bin TL
 • Satıcının ödeyeceği tapı harcı: 12 bin TL

Tapu Devir İşlemlerinde İstenen Belgeler

Tapu devir işlemlerinde talep edilen belgeler hem alıcının hem de satıcının devir işlemleri sırasında mutlaka ibraz etmesi gereken evraklardan oluşmaktadır. Bu evraklardan herhangi birinin ibraz edilmemesi veya eksik olması halinde devir işlemleri yapılamamaktadır. 2020 yılında gayrimenkul satıcısından talep edilen belgeler şunlardan oluşmaktadır:

 • Tapu aslı ya da fotokopisi
 • 1 vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
 • Vergi borcu yoktur yazısı
 • Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname

Bu belgelerin yanı sıra alıcıdan da 2 adet fotoğraf, T.C. nüfus cüzdanı ve varsa emlakçı vekaletnamesi talep edilmektedir. 2020 tapu harcı ödemeleri bu işlemler sırasında yapılmaktadır.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.