Akademik Personel | 09 Nisan 2020, Perşembe

2020 Mübaşir Maaşları Ne Kadar, Görevleri Nelerdir?

2020 Mübaşir Maaşları Ne Kadar, Görevleri Nelerdir?
       

2020 yılında mübaşir maaşları da kamu personeli maaşlarına yapılan zamdan payını almıştır. Geçtiğimiz yıla göre zamlı maaşlarını alan mübaşirler 2020 yılında Ocak ayı zammı ile birlikte 3 bin 927 TL maaş almıştır. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında mübaşir maaşları 3 bin 724 TL olarak verilmiştir.

Adalet Bakanlığı bünyesinde adliyelerde görev yapan mübaşirlerin yeni yılda aldığı maaşlar da merak konusu haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde görevlerine devam eden mübaşirlerin en az lise mezunu olması gerektiği bilinmektedir. Eğitimlerinin yanı sıra mahkeme işlemleri sırasında tutanak tutmaları gerektiğinden mübaşirlerin tutanak tutabilme yeteneğine de sahip olmaları gerekmektedir. Mübaşirler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanlar arasında yer aldıkları için KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) en az 70 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puanları alan mübaşir adayları arasından Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakat sınavı uygulanarak başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Mübaşir Kimdir?

Mübaşir tanımı, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde duruşmaya girecek davalı ve davacı taraflara ve duruşmaya katılacak tanık gibi diğer kişilere çağrıda bulunan, hakimin emir ve beyanlarını bildiren Adalet Bakanlığı personelidir. Mübaşirler, adliyelerde genel olarak çağrıcı olarak da adlandırılmaktadır. Davanın görülebilmesi için gerekli duruşma koşullarını hazırlamakla sorumlu olan mübaşirler ayrıca mahkeme hakiminin talep ettiği evrak ve dokümanların da düzenli olarak takibini yapmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde ve adliyelerde görev yapan mübaşirler, duruşmanın yargılama usullerine uygun bir çerçevede gelişmesi için gerekli disiplin kurallarının uygulanmasından da sorumlu kişilerdir. Duruşma süresi boyunca hakime yardımcı olan mübaşirler, genel anlamda duruşmaların sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli olan tüm detayları kontrol altında tutan kişilerden oluşmaktadır.

Mübaşirin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mübaşirin sorumlulukları, duruşma sürecinde davanın tarafları (davacı ve davalı) ile tanıkları salona davet etmesiyle başlamaktadır. Duruşma disiplinine bağlı kalarak duruşmaya katılanlara oturacakları yerleri gösteren mübaşirler ayrıca tarafların verdikleri evrak ile dokümanları da hakime iletmektedir. Duruşmanın tüm sürecinde hakimin emirleri doğrultusunda gerekli düzenleme ve ikazları yapan mübaşirlerin genel sorumlulukları arasında şu görevler de yer almaktadır:

  • Duruşmada konuşma yapacak kişinin beyanlarını ayakta ve düzgün bir şekilde vermesini sağlamak,
  • Hakim davayla ilgili karar erirken mahkeme salonunda bulunan herkesi ayağa kalkmaları için uyarmak,
  • Ertelenen duruşma olması durumunda taraflara ertelenen tarihi bildiren belgeyi hazırlamak,
  • İlgili mevzuatlarda bulunan resmi kıyafeti giymiş bir şekilde duruşmalarda görev almak,
  • Günlük duruşma listesini herkesin görebileceği bir yere asmak,
  • Kapalı duruşma yapılması durumunda, mahkeme salonunun gerekli şartlara sahip olması için davayı takip edenleri salondan çıkarmak ve duruşmanın gizliliğini belirten yazıyı duruşma salonunu kapısına asmak,
  • Arşivdeki dosyaların düzenini sağlamak ve arşivdeki dosyalar hakkında giriş – çıkış işlemlerini kayıt altına almak,
  • Mahkeme daire başkanı ya da yazı işleri müdürünün atadığı görevleri yerine getirmek,
  • Dosya tarama ve evrak araştırma işlemlerini tamamlamak,
  • Posta ve zimmet sorumluluklarını yerine getirmek

Mübaşir Olmak İçin Neler Gerekir?

Mübaşir olmak için gerekli unsurlar, başta eğitim şartından başlamaktadır. Adalet Bakanlığı’na bağlı adliye çalışanları arasında yer alan mübaşirlerin atamaları Bakanlık bünyesinde gerçekleştiği için Adli Yargı Komisyonları gerekli atamaları yapmaktadır. Mübaşir olmak için gerekli olan eğitim şartları, en az lise veya dengi okul mezunu olmak şeklinde belirtilmiştir.

Öte yandan mübaşirlerin ön lisans ya da lisans mezunu olarak KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) en az 70 puan almaları halinde Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakata tabi tutuldukları bilinmektedir. Mübaşir olmak için gerekli eğitimler konusunda herhangi bir spesifik bölüm bulunmamaktadır. Dolayısıyla adliyelerde mübaşir olmak için herhangi bir kurs ya da sertifika programından mezun olmaya gerek yoktur.

Mübaşir olarak çalışma hayatına devam etmek isteyen kişiler için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ve sonrasındaki sözlü sınavlarda başarılı olmaları yeterli olmaktır. Sözlü sınavlarda mübaşir adaylarına genel yetenek ve genel kültür alanında sorular yöneltildiği için mübaşir olmak isteyenlerin Genel Hukuk, Matematik, Mantık, Coğrafya, Türkçe, İnkılap Tarihi, Kalem Mevzuatı gibi derslerde başarılı olmaları önem teşkil etmektedir.

Mübaşir Çalışma Şartları Nasıldır?

Mübaşir mesai koşulları en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Diğer kamu personeli gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak devlet memuru statüsünde görev yapan mübaşirler, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı ilanlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Bu sebeple mübaşirlerin de çalışma şartları ve mesai saatleri diğer kamu personelinden herhangi bir şekilde farklı değildir. Hafta içi 5 gün çalışan mübaşirlerin hafta sonu 2 gün tatilleri bulunmaktadır.

Mübaşirlerin çalışma saatleri ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre günde 8 saat olarak belirlenmiştir. mübaşirlerin nöbetçi mahkemelerde görev yapmaları sebebiyle kısmen stresli bir işe sahip olduklarını söylemek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde görev yapan mübaşirlerin çalışma saatleri içinde resmi üniforma giymeleri zorunludur.

En Düşük Mübaşir Maaşları Ne Kadardır?

En düşük mübaşir maaşları, Adalet Bakanlığı bünyesinde ataması yeni yapılan ve görevine yeni başlayan kamu personelinin aldığı maaş tutarlarıdır. Meslekteki kıdemi olmayan ve 13/3 memurluk dercesine sahip lise mezunu mübaşir maaşları 3 bin 450 TL’den başlamaktadır.